Velkommen til klubbmesterskap i lyn- og hurtigsjakk!

Vi har den glede å invitere til klubbmesterskap i lynsjakk tirsdag 24. mars kl 19:00 og klubbmesterskap i hurtigsjakk tirsdag 21. april kl 19:00 og tirsdag 28. april kl 19:00.

Turneringen er åpen for bimedlemmer og hovedmedlemmer.
Begge turneringene blir FIDE-ratet!*

Påmelding: [Lynsjakk] [Hurtigsjakk]

Klubbmesterskap i lynsjakk

Påmelding til klubbmesterskap i lynsjakk på Turneringsservice

Lynsjakkmesterskapet vil være en bergerturnering hvor alle møter alle med vanlig lynbetenkningstid 3 minuter + 2 sekunder per trekk. Turneringen blir FIDE-ratet i lynsjakk-kategorien.

Deltakeravgift er kr 50,- og dekker våre utgifter til elo- og dommer-lisens. Betales helst til kontonummer 9001.06.51165 eller kontant ved oppmøte (kan betales samtidig med hurtigsjakk-avgiften).

Oppmøte senest kl 19:00 tirsdag 24. mars. Vi starter så snart som mulig etter kl 19:00.

Det er satt et tak på 16 deltakere siden vi spiller langbord og på kvelden. Turneringen er kun åpen for hovedmedlemmer og bimedlemmer i klubben, men ved flere påmeldte vil hovedmedlemmer få forrang over bimedlemmer.

Premiering:
1. premie: Klubbmestertittel og heder og ære.
Ekstra heder og ære til beste ratingprestasjon i forhold til egen rating!
Bonuspremie til alle: FIDE-rating

Påmelding til klubbmesterskap i lynsjakk på Turneringsservice

Klubbmesterskap i hurtigsjakk

Påmelding til klubbmesterskap i hurtigsjakk på turneringsservice

Hurtigsjakkmesterskapet går over 2 kvelder som en 7-runders FIDE-swiss (monrad)-turnering med 20 minutter på hele partiet. Turneringen blir FIDE-ratet i hurtigsjakk-kategorien.

Deltakeravgift er kr 100,- og dekker våre utgifter til elo- og dommer-lisens samt premier. Betales helst til kontonummer 9001.06.51165 eller kontant ved oppmøte (kan betales samtidig med lynsjakk-avgiften).

Oppmøte senest kl 19:00 begge tirsdagene. Vi starter så snart etter kl 19:00 som mulig. Det spilles 4 runder tirsdag 21. april og 3 runder tirsdag 28. april.

Det er satt et tak på 24 deltakere siden vi har begrenset plass. Turneringen er kun åpen for hovedmedlemmer og bimedlemmer i klubben, men ved flere påmeldte vil hovedmedlemmer få forrang over bimedlemmer. Bimedlemmer kan ikke bli klubbmester, men kan vinne bokpremier.

Premiering:
1. premie: Klubbmestertittel + bokpremie!
Bokpremie til beste prestasjon i forhold til rating. For spillere uten ratingtall gjelder ratingprestasjon i høstturneringen eller i andre/eksterne turneringer.
Bonuspremie til alle: FIDE-rating

Påmelding til klubbmesterskap i hurtigsjakk på turneringsservice

* NB til Trond Methi: FIDE-rating betyr FIDE-regler – rørt er ført

Legg igjen en kommentar