Det kalles inn til Ekstraordinært Årsmøte mandag 22.6.2020 kl 19

Hei!

Vi trenger å ha et Ekstraordinært Årsmøte for å drøfte klubben.

Iflg våre vedtekter kan det kalles inn Ekstraordinært Årsmøte med en ukes varsel, når styret eller minst 1/3 av

medlemmene ber om det.

Så du kalles herved inn til dette mandag mandag 22.6. kl 19 på vårt «rom» på https://www.facebook.com/groups/2347949314/rooms/

Dagsorden

1. Godkjenning av dagsorden.

2. Valg av møteleder.

3. Valg av sekretær for møtet.

4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.

5. Godkjenning av innkallingen.

6. Innkomne forslag

7. Klubbens drift framover

8. Valg av leder.

Vennlig hilsen

Per Kristian Hansen

Styremedlem Sjakklubben Kampen på Brettet

bilde

One thought on “Det kalles inn til Ekstraordinært Årsmøte mandag 22.6.2020 kl 19”

 1. Det ekstraordinære årsmøtet ble holdt og protokollens tekst lyder:

  Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Sjakklubben Kampen på Brettet 22.6.2020 i vårt messengerrom
  1. Godkjenning av dagsorden.
  Godkjent.
  2. Valg av møteleder.
  Per Kristian Hansen ble valgt som møteleder.
  3. Valg av sekretær for møtet.
  Per Kristian Hansen ble valgt til sekretær.
  4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.
  Geir Hem og Per Kristian Hansen ble valgt
  5. Godkjenning av innkallingen.
  Godkjent.
  6. Innkomne forslag.
  Ingen innkommet.
  7. Klubbens drift framover.
  Bydelshuset er forespurt om vi kan få disponere Storsalen en kveld i uka. Avventer svar.
  Vi har sommerpause nå, i hvert fall til ut august og vedtar at vi har et nytt Ekstraordinært Årsmøte innen utgangen av august. Fortrinnsvis fysisk i et lokale med god plass.

  8. Valg av leder.
  Bakgrunn: Fordi vi ikke får kontakt med vår valgte leder Lars Linna trenger klubben en ny leder.
  Jan Henrik Ytteborg ble valgt til leder av klubben.

  Resten av styret ble valgt på Ordinært Årsmøte 7.1.2020 og består av: Asle Jørgensen, kasserer
  Per Kristian Hansen og Henrik Kortner, styremedlemmer.
  Geir Hem, revisor.
  Geir Farner, valgkomité som styret supplerer.

  Oslo 22.6.2019
  Geir Hem Per Kristian Hansen

Legg igjen en kommentar