Turneringsreglement

Sjakklubben Kampen på brettet

Generelt

 1. Reglementet gjelder for klubbens interne turneringer.
 2. Definisjoner og forklaringer på uttrykk:
  • NSF: Norges sjakkforbund
  • FIDE: Det internasjonale sjakkforbundet
  • Langsjakk: Hver spiller har 60 minutter eller mer på hele partiet (eller etter 60 trekk m/tilleggstid).
  • Hurtigsjakk: Partier med mer enn 10 og mindre enn 60 minutter til hele partiet (eller etter 60 trekk m/tilleggstid).
  • Lynsjakk: Hver spiller har 10 minutter eller mindre på hele partiet (eller etter 60 trekk m/tilleggstid).
  • Formelle turneringer: turneringer som rates og/eller klubbmesterskap

Spilleregler

 1. Vi spiller etter FIDEs regler for sjakk (lenke) oversatt og ratifisert av NSF.
 2. Ved brudd på FIDEs regler (rørt brikke, ulovlig trekk osv) bør klokke stoppes og turneringsleder kontaktes. Det samme gjelder ved usikkerhet om reglene.
 3. Det er noteringsplikt i turneringspartier i langsjakk. Merk at med tilleggstid må man notere gjennom hele partiet. Noteringsskjema er klubbens eiendom. Etter partiet kan spilleren ta med kopien, originalen skal ligge igjen.
 4. Alle formelle turneringer skal ha en ansvarlig turneringsleder. Dennes avgjørelser kan ankes til styret. Ankeretten gjelder ikke ved uformelle turneringer uten noteringsplikt.
 5. Forfall skal meldes turneringsleder(e) og motstander så tidlig som mulig før oppsatt runde spilles. Motspillere plikter ikke å spille utsatt parti – men i klubbens ånd oppfordres det sterk til at det gjøres.
 6. I langsjakkturneringer er tidsfrist for oppmøte 30 minutter etter rundestart.
 7. Mobiltelefoner bør i utgangspunktet være avslått. I formelle turneringer i Kampen vil man få «gult kort» hvis ens mobil lager lyd. Andre gang ens mobil lager lyd (samme turneringsdag) vil en få rødt kort og tape partiet. Turneringsleder kan gjøre unntak fra denne regelen i forkant.

Turneringer

 1. Styret fastsetter terminlisten for hvert semester. Den bør fastsettes i god tid før semesteret påbegynnes.
 2. Det bør hvert år, fortrinnsvis om våren, arrangeres klubbmesterskap i langsjakk, hurtigsjakk og lynsjakk. Styret berammer disse i terminlista
 3. Sjakklubben Kampen på brettet er en klubb med vekt på bredde og sjakkglede og turneringer arrangeres derfor fortrinnsvis i én gruppe.
 4. Ved poenglikhet skiller vi resultatene på
  1. Innbyrdes oppgjør
  2. Monradkvalitet, to dårligste strøket (poengsum til motstandere)
  3. Monradkvalitet, dårligste strøket
  4. Monradkvalitet, ingen strykninger

Reglementet vedtas av årsmøtet. Mindre, redaksjonelle endringer gjøres av styret.
Vedtatt av styret 16.06.2015