Klubbhistorikk

Sjakklubben Kampen på Brettet ble stiftet 25. september 2001.

Medlemstall

Voksne hovedmedlemmer:

medlemstallkampen2001-2016
Medlemstallet er per 31/12 gjeldende år.

Styreledere

2002: Per Ivar Olsen
2003-2013: Per Kristian Hansen
2014-2015: Ole Petter Pedersen
2016: Kristoffer Gressli
2017: Tobias V. Langhoff

Styrets årsberetning

[2001] [2002] [2003] [2004] [2005]
[2006] [2007] [2008] [2009] [2010]
[2011] [2012] [2013] [2014] [2015]
[2016]

Turneringshistorikk

Vi har en egen side for turneringshistorikk. Den finner du her.