Østlandsserien 4. runde

Kampen I – Follo III 2,5-1,5 – fortsatt ubeseiret!
Kampen II – OSS Familie 1-3.

Ole Petter: Timo med en litt sjelden variant mot 1. e4, noe som nok ikke er noe hvit har spilt mot før. Vi er helt ute av Chessbase’ online database med 5. h3. Etter det jeg kan skjønne er det en grei åpning for begge sider, hvit tar terreng i sentrum med 7. d4 og blir møtt med et angrep på damefløyen med 7…b5! Sort spiller noe mer konsistent enn hvit, som forlater framstøtet i sentrum til fordel for en ide om å bytte av de mørke løperne. Det er ingen håpløs ide, men da burde kanskje den andre springeren vært på d2 og ikke c3 – eller vært flyttet helt bort til g3? 13. a4? våger jeg å sette et spørsmålstegn ved, det gir sort anledning til å ta enda mer terreng på dronningfløyen med tempo. Etter 18. Lc2 har hvit en svak bonde på b2 som vel bør bort snarest mulig.

Fra 29…Tb4! og utover anbefaler jeg alle å studere sorts spill. Jeg har ikke sjekket mot computer, men dette er en glimrende konvertering av en fordel til vinst. Hjelper klart til med trekk som 32. Ta2?!, men hvordan sort søker aktivitet for tårnene konsekvent er det mye for oss andre å lære av! Flott avslutning av Timo.

Ole Petter: Her forsvinner vi ut av databasene med 3…e5!? Sort har allerede laget et gigantisk hull i egen bondestruktur. Sort bruker mye tid i starten på å omgruppere springerne, uten at jeg helt skjønner poenget. Hvit har definitivt kommet best ut, men lang rokade er noe risikabelt. Sort svarer umiddelbart – og etter det jeg kan forstå riktig – med 12…b5!, for så å spille 13…b4? Sort må jo åpne b-linja for å gå løs på hvits kongestilling. Nå blir det åpen b-linje likevel, men med den forskjellen at bonden på c4 ikke er svak. Sort blir litt vel entusiastisk, og kvalitetsofferet på b3 virker helt uten kompensasjon; bonden på b3 har hvit full konroll på.

Hvit på sin side har mulighet til å åpne g-linja, men lar være. 25. gxf6 gir muligheter; dobling av tårn og f4 for å slippe til dronningen, for eksempel. I stedet roter både hvit og sort med 27. Dc3?? Tf7?? – sort må selvsagt spille b2 – løperen på d1 henger. Når så hvit får sette opp sitt batteriet gratis, tenker jeg at det ville være konsekvent å spille 30. fxe5 – det gjør diagonalen enda skjørere for sort. Poenget er at fribonden på d5 er en viktig ressurs i et sluttspill – og jo flere brikker som forsvinner, jo viktigere er den materielle fordelen hvit fortsatt har.

Men det spilles mye morsommere enn som så! Sort prøver på et aggressivt motspill, men hvit beholder roen selv med sort dronning på f4. Hvit kan bruke litt taktikk på å fjerne bonden på b3 med 39. Lxb3! Sort kan egentlig ikke slå tilbake, for da kommer Te8+!!, deretter sjakk med dronningen på h8 og tårnet på b7 faller. I stedet forsvinner koordinasjonen i hvits stilling, det meste henger, for å sette det på spissen. Det er mye fram og tilbake også mot slutten, men når materiellet forsvinner blir det også stadig større risiko for remis. Men det holdt greit til seier i kampen!

Ole Petter: Her hadde vi NESTEN en glimrende kandidat til årets vakreste trekk. Sort fikk nemlig anledning til å spille 42…e1S+!! som leder til matt. Men det var ikke lett å se med lite tid igjen. Lenge før vi kommer dit har vi hatt en avslått dronninggambit, Ragozin-variant – jeg mener å ha lest at det har vært spilt i enkelte partier i de toppturneringene som har vært nylig. Sort velger å spille 7…Lxc3+, som gir løperparet men påfører hvit en svakere bondestruktur. Det virker helt riktig å spille springeren inn på e5, og da litt rart å trekke den tilbake til d6. På den annen side skaper sort et godt press på dronningfløyen.

Sort får etter hvert en bonde, litt billig. Det blir til to bønder litt senere, og da er det «bare» snakk om å konvertere dette til vinst. Særlig når hvit lar kongen stå i dronningens diagonal ett trekk for lenge, er det hele avgjort. 42…e1S+!! ville vært en flott avslutning på et solid parti. men det er uansett en solid vinst!

Ole Petter: Vi får her en Hems åpning, sånn omtrent. Sort velger å lukke sentrum med 6…c4?!, jeg tviler på at det er best. Sorts lyse løper er et problem heretter, hvits lyse utgave står fint på c2. Det blir raskt en del avbytter, jeg er ikke helt sikker på om jeg ville byttet av de lyse løperne om jeg var hvit. Sjakken på a4 er ikke spesielt effektiv; tvertimot får sort kvittet seg med sin svakeste offiser helt gratis. Sort har imidlertid en svært svak bonde på d5, som kunne vært et naturlig punkt å spille mot. Hvit velger i stedet å bytte av dronninger, og sort har mye rom etter dette. Fordelen for hvit er at byttet vinner en bonde, og det skal man ikke kimse av. Den materielle fordelen klarer hvit både å holde og øke til vi er nede i 1-0 i bønder på kongefløyen og 3-2 på motsatt side. Hvis hvit klarer å bytte av tårnene, vil stillingen sannsynligvis være vinst for hvit. Jeg tror, uten å ha sjekket, at 41. T1d5 tvinger fram et bytte av ett par tårn, og da blir den materielle fordelen svært viktig. I stedet kommer en avgjørende feil som gjør at sort vinner et tårn og dermed også partiet. Synd! Det var solid gjennomført fram til det punktet.

Ole Petter: Gøy å spille mot en IM, og jeg følte jeg hang godt med i nærmere tre timer. I starten brukte hvit lite tid, men etter hvert måtte også han begynne å tenke, det tok jeg som et godt tegn. Jeg spiller litt passivt i starten, men hvit er heller ikke veldig aggressiv, så det har liten praktisk betydning. Jeg hadde forberedt meg på 1. c4, og har lite innøvd mot 1. Sf3. Er heller ikke supergod i slavisk forsvar, men det fungerte greit nok – selv om det er et problem med den lyse løperen for sort. Åpningsstatistikken tilsier at sort bør spille 4…dxc4, det hadde nok gitt en bedre bondestruktur. 8…Te8 er ikke veldig mye spilt, det vanlige her er 8…b6. Jeg bruker for mye tid i starten; løperen kunne gått til d6 med en gang, mens 10…b6 gir et strukturelt problem litt seinere i partiet. Jeg var litt overrasket over at hvit velger å spille 13. Sxd7, det kunne virke som om 12. Se5 er et billig forsøk på noe taktikk. Overraskende er det også at hvit gir løperparet med 15. Lxf6, det var jeg godt fornøyd med. Men jeg var ikke flink nok til å ta vare på den langvarige fordelen. 16…Tad8? er en feil – det innser jeg når sort spiller 19. Tc8 – og da gjaldt det bare å rette opp feilen. Men det er to tempotap som jeg gjerne skulle unngått.

Jeg får spilt mot den svake bonden på d4, men gjør en feil når jeg starter motangrepet med f5. Det var basert oå en feilberegning; jeg så en variant som avhang av at tårnet på d3 bare er dekket av dronningen, men etter 22. Sf2 er den selvsagt også dekket av springeren. Å slå med 22…bxc5 er nok derfor strukturelt en feil, selv om dette innleder en sekvens hvor jeg føler jeg begynner å ha et bra motspill. Jeg gjør imidlertid en feilvurdering ved 30…e4 – mye bedre ville være å skade bondestrukturen til hvit med 30…exf4. Så bukker jeg kort tid etter, og da er det avgjort. Men gøy – og neste gang skal jeg spille bedre mot en IM!

Ole Petter: Sort velger et uvanlig svar mot 1. d4, det vanlige er å spille 2. d5 her, men hvit velger å ta bonden, det er bare et midlertidig offer, kanskje er det strukturelt bedre å få spilt d5 i stedet? Begge kommer greit ut av åpningen, ser det ut til. Hvit velger å rokere langt, det er tøft. Sort er flink til å bruke trusler til å tvinge fram avbytte av løper mot springer, og hvit har kanskje en litt passiv stilling. 20. Sf2?! er litt i samme lei, her kunne vel Sg5 fungert bedre? Springeren blir stående på f2 resten av partiet, ikke noe godt tegn. Det er mye mer trøkk i bondeframstøtet til sort på dronningfløyen, Computeren vil ha 21. a3, det hadde hjulpet noe. 25…Lxa2+!! er et nydelig trekk, hvit er sjanseløs etter dette.

Ole Petter: En herlig miniatyr av et parti. Hvit spiller flott i åpningen, gir en bonde til fordel for utvikling og med 7. Te1 setter hvit opp en trussel som sort svarer helt feil på. Derfra og inn handler det om å finne nye trusler, og sort kollapser med 10…Dc6?? Jeg vet ikke om 12. Sg6# ble spilt, men hvit fortjente å avslutte partiet med en dobbelsjakk og matt. Nydelig!

Legg igjen en kommentar