Ny rating etter høstturneringen

Ratingrapport etter høstturneringen er sendt inn, og ny FIDE-rating og norsk rating ser slik ut:

FIDE-rating Norsk rating
Nr Spiller Gammel Ny Gammel Ny
1 Geir Farner 1833 1865 (+32) 1583 1591
2 Erik Grindbakken 1644 1653 (+9) 1580 1482
3 Gisle Ytrestøl 1614 (ny)*
4 Trond Methi 1666 (ny)* 1344 1421
5 Harald Hageland 1689 1759 (+70) 1299 1358
6 Axel Tunsjø 1427 1460 (+33) 1013 1254
7 Carlos Barrientos 1613 1671 (+58) 1241 1291
8 Geir Lorvik - 1145 1197
9 Helge Simonsen 1732 1667 (-65) 1496 1427
10 Geir Hem 1678 1657 (-21) 1350 1356
11 Lasse Skurtveit 1610 (ny)*
12 Kristoffer Gressli 1733 1739 (+6) 1601 1567
13 Asle Jørgensen 1744 1722 (-27) 1419 1398
14 Kjell M Haug 1846 1803 (-43) 1583 1542
15 Jan H. Ytteborg 1718 1727 (+9) 1610 1554
16 Lars Eivind Lervåg 1552 1563 (+11) 1181 1192
17 Lars Tore Rydland 1507 (ny)*
18 Georg B. Ellingsen 1401 1405 (+4) 1068 1067
19 Henrik S- Berg-Olsen 1517 1537 (+20) 1202 1214
20 Tobias V Langhoff 1019 1309 (-19) 1019 1005
21 Rune A Wågene - 763 768
22 Trond A Kristoffersen - 874 850

*estimert ny rating.

Legg igjen en kommentar