Minner om klubbmesterskap i lynsjakk på tirsdag!

Vi har den glede å invitere til klubbmesterskap i lynsjakk tirsdag 24. mars kl 19:00. Turneringen er åpen for bimedlemmer og hovedmedlemmer. Turneringen blir FIDE-ratet!*

Klubbmesterskap i lynsjakk

Påmelding til klubbmesterskap i lynsjakk på Turneringsservice

Lynsjakkmesterskapet vil være en 11 runders monrad-turnering (ev. alle mot alle ved 15 eller færre deltakere) hvor alle møter alle med vanlig lynbetenkningstid 3 minuter + 2 sekunder per trekk. Turneringen blir FIDE-ratet i lynsjakk-kategorien.

Deltakeravgift er kr 50,- og dekker våre utgifter til elo- og dommer-lisens. Betales helst til kontonummer 9001.06.51165 eller kontant ved oppmøte (kan betales samtidig med hurtigsjakk-avgiften).

Oppmøte senest kl 19:00 tirsdag 24. mars. Vi starter så snart som mulig etter kl 19:00.

Det er satt et tak på 24 deltakere. Turneringen er kun åpen for hovedmedlemmer og bimedlemmer i klubben, men ved flere påmeldte vil hovedmedlemmer få forrang over bimedlemmer.

Premiering:
1. premie: Klubbmestertittel og heder og ære.
Ekstra heder og ære til beste ratingprestasjon i forhold til egen rating!
Bonuspremie til alle: FIDE-rating

Påmelding til klubbmesterskap i lynsjakk på Turneringsservice

Minner også om klubbmesterskapet i hurtigsjakk, tirsdagene 21. og 28. april. Påmelding til klubbmesterskap i hurtigsjakk på turneringsservice

* NB til Trond Methi: FIDE-rating betyr FIDE-regler – rørt er ført

Legg igjen en kommentar