Høstturneringen 2. desember 2013

To av partiene som ble spilt under langsjakkrunden på Kampen 2. desember.

Ole Petter Pedersen – Geir Farner 1/2 – 1/2

[pgn layout=vertical]

[Event «Kampen høstturnering»]
[Site «?»]
[Date «2013.12.02»]
[Round «?»]
[White «Pedersen, Ole Petter»]
[Black «Farner, Geir»]
[Result «1/2-1/2»]
[ECO «A24»]
[Annotator «Ole Petter,Pedersen»]
[PlyCount «129»]
[EventDate «2013.??.??»]

1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. g3 g6 4. Bg2 Bg7 5. d3 {d3 er kanskje litt passivt, men
jeg er fortsatt så fersk i 1. c4, at jeg ikke varierer så mye. Her er det
dessuten i noen varianter mulig med et angrep via c1-h6 diagonalen,
understøttet av h-bonden (uten at dette var noe tema i partiet). 5. e4 har god
statistikk for hvit, men jeg er ukomfortabel med å bli sittende med en d-bonde
som kan bli veldig sårbar utover i spillet.} (5. d4 exd4 6. Qxd4) 5… O-O 6.
Rb1 c6 7. b4 (7. e4 d6 8. Nge2 {En variant med meget god statistikk for hvit.})
7… d5 8. Nf3 Re8 9. Qc2 $2 {Bedre var åpenbart 0-0. Nå er dronning og tårn
på en veldig ubehagelig diagonal. Dette trekket foranlediger et klart overtak
for sort, som holdes i lang tid.} Bf5 {Sort finner ikke den beste
fortsettelsen, men setter uansett hvit under press.} (9… e4 10. dxe4 d4 11.
Nd1 Nxe4 12. O-O Bf5 13. Qb3 a5 14. a3 axb4 15. axb4) 10. Nh4 dxc4 11. Nxf5
cxd3 12. Qd2 $2 (12. Qxd3 Qxd3 13. exd3 {…og jevn stilling, men der sort kan
spille på hvits svake d-bonde.}) 12… gxf5 13. exd3 Nd5 14. Nxd5 cxd5 15. O-O
{Seks trekk for sent…} Nc6 16. Bb2 Qd6 (16… e4 17. Rfd1 Ne5 18. Bxe5 Rxe5)
17. a3 (17. b5 Ne7 18. Rfe1 Rac8 19. a4) 17… Rac8 18. Rfe1 a6 19. Bh3 (19.
Qg5 Qe6 (19… h6 20. Qxf5) 20. Bh3) 19… Qg6 {I denne delen av partiet er
sort mye mer presis enn hvit, og får en solid stilling.} 20. Qe2 Rcd8 21. Bg2
Re7 22. Qc2 Red7 23. Rbd1 Rd6 24. Rf1 (24. Qc5 {Jeg vurderte dette, men var
litt bekymret for at dronningen kom litt ut av spill.} f4 25. a4) 24… Ne7 $2
(24… e4 25. Bxg7 Kxg7 26. Qc5) 25. Qe2 Nc6 26. Qc2 $2 {…og tilbake igjen.
Hadde ingen annen plan enn å vente på sorts angrep.} Qh5 27. f4 $6 {Hvit ble
lei av å vente…} (27. Rfe1 Rh6 28. h3 f4 29. a4 f3 30. Bf1 Nxb4 31. Qc7 Rhd6
32. g4 Qg5) 27… e4 28. Bxg7 Kxg7 29. Qb2+ Kg8 30. d4 {Tidligere i partiet
avsto jeg fra avbytter fordi jeg ville få en enslig e-bonde. Nå har jeg altså
en enslig d-bonde og et svært sterkt sort sentrum å hanskes med.} Rh6 31. h3
Qg6 32. Qc3 Qg7 33. Rfe1 (33. Qe3 {Antakelig bedre fordi det både stopper
e-bonden og dobler dekningen på egne bønder.}) 33… Rg6 34. Re3 Qf6 (34… Rc8
) 35. Kh2 Rc8 36. Bf1 Ne7 37. Qb3 Qb6 38. Be2 Rgc6 39. Rd2 Qc7 40. Bd1 $2 (40.
b5 axb5 41. Bxb5 Rc3 42. Rxc3 Qxc3 43. Qxc3 Rxc3 44. a4) 40… Rc3 41. Rxc3
Qxc3 42. Qxc3 Rxc3 43. a4 {Sort står nå til klar vinst.} Rc4 $2 {e3 var et mye
sterkere trekk.} (43… e3 44. Ra2 Nc6 45. b5 axb5 46. axb5 Nxd4) 44. b5 axb5
45. axb5 Rb4 46. Be2 Kg7 (46… Nc8 47. Ra2 Nd6 48. Kg2 Nxb5 49. Bxb5 Rxb5 50.
Ra8+ Kg7) 47. h4 (47. Kg1 Ng6 48. Rc2 Rxd4 49. Rc7 Rb4 50. h4) 47… Kf6 48. h5
{Dette er nok teknisk sett ikke riktig, men jeg måtte skape noe motspill og
hadde en ide om å svekke sorts bondesentrum. Det er fortsatt fullt mulig å
finne fram til en remis her, med det riktige sluttspillet.} Ke6 49. g4 Kd6 $2
50. g5 $1 {Nå har sort noe å tenke på; fordelen er fortatt veldig stor, men
det krever et kaldt hode å ignorere hvits forsøk på motspill.} Ke6 51. Kg3 Nc8
52. Kf2 Nd6 53. Ke1 (53. Rd1) 53… Nxb5 54. Bxb5 Rxb5 55. Ra2 Rb4 (55… Rb1+
56. Kf2 Rb3) 56. Ra7 Rb2 57. Ra8 Rh2 58. Re8+ {Nå har hvits tårn en så aktiv
posisjon, at det er fullt mulig å komme tilbake her – særlig siden fribonden
er så langt tilbake på brettet; sort trenger tid for å vinne, og det har han
ikke lenger.} Kd7 $2 (58… Kd6 59. Re5 b5 60. Rxf5 b4 61. Rf6+ Kc7 62. Rxf7+
Kb6 63. Rxh7) 59. Re5 Kd6 60. Rxf5 Rxh5 61. Rxf7 b5 62. Rf6+ Kd7 63. Rf5 Ke6
64. Rf6+ Kd7 65. Rf5 {Her gjelder det ikke å bli grådig og tro på vinst; å gå
etter b-bonden gir sort tid til å plukke bønder i sentrum og skape en ny
fribonde.} 1/2-1/2

[/pgn]

Trond Kristoffersen – Harald Hageland 0-1

[pgn layout = vertical]

[Event «Kampen langsjakk høst»]
[Site «?»]
[Date «2013.12.02»]
[Round «?»]
[White «Kristoffersen, Trond»]
[Black «Hageland, Harald»]
[Result «0-1»]
[PlyCount «36»]

1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 g6 4. a3 {Litt passivt, lite spilt og med dårlig
statistikk for hvit. Det vanligste er 4. d4.} (4. d4 cxd4 5. Nxd4 Bg7 6. Be3)
4… Bg7 5. Bc4 d6 6. d3 Bg4 $4 {Sort går rett i en klassisk åpningsfelle,
hvor hvit kan vinne en bonde.} 7. Be3 (7. Bxf7+ Kxf7 8. Ng5+ {Og hvit har tatt
løper og bonde mot løper – i tillegg har sorts konge mistet muligheten til å
rokere.}) 7… Bxf3 8. Qxf3 Nf6 {Selv om hvit ikke vant materiell, har han
kommet fint ut av åpningen – og er marginalt foran i utvikling.} 9. O-O-O $5 {
Spennende! Lang rokade gir nesten alltid skarpt spill. Computeren finner ikke
noe galt ved dette, men nå gjelder det å være den aktive.} O-O 10. d4 $2 {Feil
bonde. 10. h4 er det åpenbare trekket; sorts konge må angripes.} (10. h4 Qb6
11. Qh3 h5 12. f3 e6 13. g4 d5 14. Na4 Qc7 15. Ba2 d4 16. Bg5) 10… cxd4 11.
Bxd4 Nxd4 12. Rxd4 Nd7 13. e5 {Litt vel komplisert. Bonden tapes og hvit
kommer uansett på defensiven. Bedre å bare ta retretten tidlig nok. Trusselen
mot b7 er ikke viktig; det er ingen linje hvit bør åpne uansett.} (13. Rdd1)
13… Bxe5 14. Rd2 {Stiller tårnet i en farlig diagonal. Nå skal kongen til b1
uansett i denne stillingen, men det gir sort anledning til å trekke løperen
tilbake til g7 med en ny trussel. Td1 eller Td3 ville gjort Lg7 til et rent
defensivt trekk.} Rb8 15. Bd5 Bg7 {Litt passivt. Løperen sto foreløpig helt ok
på e5.} (15… e6 16. Bb3) 16. Kb1 e6 17. Bxb7 $4 {Fristelsen ble for stor. Nå
har sort to halvåpne linjer som peker rett mot hvits konge – et vinnende
angrep.} Qb6 18. Bc6 $4 {En feil, men partiet var i realiteten avgjort.} (18.
Na4 Qa5) 18… Qxb2# 0-1

[/pgn]

 

Legg igjen en kommentar