Vårturneringen runde 8

Runde 8 i vårturneringen ble spilt i går kveld de resultatene og partiene som er mottatt er lagt inn på turneringsservice.

Husk at hengepartier spilles førstkommende mandag, 4. mai, eller privat.

Vegard Gundersen Geir Farner 1/2-1/2
Kristoffer Gressli Harald Hageland 0-1
Carlos Barrientos Henrik Seljeset Berg-Olsen 1-0
Geir Lorvik Asle Jørgensen 0-1
Lars Eivind Lervåg Ole Petter Pedersen uts*
Geir Solstad Per-Erik Evensen 0-1
Astrid Sofia Jacobsen Geir Hem 1/2-1/2
Georg Barlindhaug Ellingsen Stian Grøthe uts*
Tobias V Langhoff Tom Thorstensen 0-1
Trond Allum Kristoffersen Rune Arild Wågene 1-0
WO
Magnus Bjørnsen
Stein Sjuls Hansen

Hengepartier spilles mandag 4. mai eller privat:

Carlos Kristoffer runde 5
Stian Tobias runde 7
Rune Magnus runde 7
Lars Eivind Ole Petter runde 8
Georg Stian runde 8

Korte partikommentarer fra Ole Petter

Må først si at det er utrolig morsomt at de «ferske» spillerne både tar poeng mot veteranene og til dels spiller dem ut! Meg inkludert:

Ole Petter: Vi avviker fra hovedlinjene i en siciliansk firspringer med 6. Lg5, men det er nok et helt ok trekk – det vanlige her er er 6. Sbd5 eller 6. Sxc6. 6…Ld7 er uvanlig svar – vanligvis spilles 6…d6. Med 7. Lc4 er vi helt ute av Chessbase’ historiebok. Kanskje løperen egentlig skal til d3? 7. Lc4 hindrer samtidig …d5. Etter 14. 0-0-0 har vi en ubalansert stilling hvor sort har løperparet og en halvåpen g-linje, men også noe dårligere bondestruktur. Ingen kan vel egentlig sies å ha noe stort initiativ, Stockfish mener sort står ørlite bedre uten at det er avgjørende fordel. Så computeren er i alle fall ikke helt på jordet. Hvits konge begir seg ut på vandring og går faktisk inn i noen taktiske minefelt – men man skal være på et høyt nivå, eller en datamaskin – for å klare å se det helt konkrete i stillingen. På den annen side – når du spiller Kf4 og gir deg selv ETT tilgjengelig felt i tilfelle sjakk på e5 – da lever du jo farlig. Men med kongen tilbake på d2 kort tid etter går gnisten litt ut av partiet.

Ole Petter: Det er vel ingen sjakklubb i verden hvor flere spiller 1. f4 enn i Kampen. I Chessbase-utgaven min er 1. f4 spilt i under 0,3 prosent av alle partier. Ikke hos oss! Det gir i alle fall morsom sjakk, og det har vi her også. Vi er veldig raskt ute av teorien når sort velger å slå av springeren på f3 – et veldig interessant valg. Spennende hvis Harald vil utdype litt hva som var tanken bak, det virker å fungere godt rent praktisk. Jeg finner blant annet Asmundsson – Bergsson 0-1 (2005) som et av få partier med denne varianten.
Stockfish synes mest om sorts stilling relativt tidlig, men jeg synes ikke det er åpenbart. Hvit har tendens til terrengfordel og har løperparet som kan bli viktig så sant stillingen åpnes opp – mens sort nok har et initiativ og definitivt er i forkant i hva gjelder utvikling. Men med 11…b5 starter en sekvens som utnytter noen svakheter i hvits stilling – springeren kan bare gå til ett felt, og på b2 står en løper og henger – enden på visa er at sort er to bønder over. Den ene bør sort gi tilbake, 18…Db6? gir hvit en fin anledning til å spille 19. Txc6!! – tårnet kan ikke slås på grunn av 20. Lb5 og dronningen faller. Når sort slipper unna her, er det veldig vanskelig for hvit. Særlig etter 25. Lxb5? – da er det springer mot bonde (som strengt tatt må falle), og hvit har to veldig svake bønder på dronningfløyen. Harald har spilt en meget god vårturnering og avslutter på vakkert vis med 35…Txg2! – dronningen vil følge etter på c2 med sjakk og vinne tårnet på b1

Ole Petter: En underlig variant i åpningen, Robatsch (moderne forsvar) etter det jeg klarer å lete meg fram til på 365chess.com. Hvit tar terreng med e5 og f4?! – det trekket har ingen på høyt nivå spilt tidligere (d4 har vært valget i de få partiene hvor dette har forekommet). Men at det er ukjent betyr ikke at det er dårlig. Min innvending går på sorts valg; det er veldig passivt mot e4 – som jo inviterer til et åpnere spill enn d4. Spiller egentlig sort en d4-åpning mot e4? For meg ser det litt slik ut.

Samtidig bør vel hvit spille d4 i stedet for d3 etterpå, d3 stenger inne egen løper og hjelper ikke den lille bondekjeden i sentrum. Sort fianchetterer begge løperne, og det fungerer fint på a8-h1 diagonalen, der står løperen flott. 7…d6 kunne kanskje vært erstattet med 7…d5 og deretter …c5. Bare en tanke; tar terreng på dronningfløyen og utgjør en slags plan for hvor sort skal sette inn angrepet? Etter hvert ser vel sorts forsvar ut som pinnsvinåpning, noe som jo er solid. Hvit får en bondekjede på de mørke feltene, og i stedet for det litt meningsløse 10. a3?! kunne det være mer naturlig å forberede f5! Sort har ikke rokert, og det er i alle fall verdt en bonde å splitte forsvarsstillingen?

Sort spiller 11…c5! – et trekk jeg liker. Men spenningen i sentrum blir umiddelbart brutt med 12…c4?! Hvorfor? Jeg ser ikke helt nytten av det. Stockfish regner det som omtrent like bra som «alt annet» i denne stillingen, men det blir vanskelig for sort å åpne spillet på dronningfløyen med slike trekk?

Hvit bruker veldig mye tid på å øke presset på kongefløyen, det virker litt planløst når vi kommer over i midtspillet. Sort har i det minste laget en klar plan: Åpne f-linja og angripe der. Problemet er at linja kanskje ikke lover så mye, og tårnet på f7 havner i trøbbel ganske fort. Deretter har hvit partiet under full kontroll. Hvit kan tillate seg å gi tilbake kvaliteten på slutten, sort har dårlige løpere på grunn av den lukkede stillingen (forårsaket av blant annet …c4).

Kanskje ikke Henriks beste parti denne våren, samtidig bra av Carlos som spilte solid og utnyttet sine muligheter – det er ikke tilfeldig at han er helt i toppsjiktet av tabellen!

Geir L – Asle: Er skeptisk til åpningsvalget fra sorts side, å bruke to trekk på å få spilt …c5 er ikke særlig fornuftig. Nå blir det en fransk variant, men hvor sort har brukt ett ekstra trekk i åpningen. Det fine for sort, når hvit velger å slå av på c6 er at sort får mulighet til å spille …c5 to ganger i samme parti! Kanskje burde det vært spilt direkte, eventuelt etter …Lg4 (…Lf5 er også litt bortkastet tid – i verste fall spiller hvit f3?! for å tvinge løperen til h5, hvor den står fint). I stedet er det hvit som får okkupert c5 med sin løper. Sort står trangt og har forvaltet åpningen litt svakt – det må vi ha lov til å si. Hvits utfordring er de lyse feltene, men Geir har terrengfordel i sentrum og bør utvikle raskest mulig for å utnytte sorts manøvreringsproblemer. 17. Db3 eller b3!? (med ideen om …axb axb og deretter …Lxc5 bxc5 med et spill mot c6) eller Tc1 kunne være alternativer. Jeg er litt usikker på om jeg som hvit ville slått løperen på c8, igjen kan det være bedre å gjøre noe annet – som Tc1 og deretter Txc5. Fortsatt har hvit flere svakheter å spille mot enn sort. Det begynner å endre seg med 25. bxa5. 26. Dc3?! er jeg litt tvilende til – antakelig var det bedre å spille Dd3 eller Dg5+ og hvit kan muligens bryte inn i sorts forsvarsstilling. Dessverre avgjøres partiet med en bukk, særlig når sort får byttet bort springerne etterpå er det hele avgjort.

Asles kommentar: Heldig gevinst for svart, Geir Lorvik burde vunnet dette rimelig greit, etter utallige taktiske blundere av svart. Konklusjonen er enkel og grei: CARO-KANN er noe (Asle) CATO IKKE KAN !

Geir S – Per-Erik: En mer klassisk åpning; e4/e5 ser vi ikke så ofte blant eventyrlystne Kampen-spillere – men dette er jo skarpt og rotfestet i århundrer av teori, antakelig. Det blir veldig mye småflytting med bøndene i starten, hvor hvit kanskje har litt bedre stilling? Etter 10…Lb4 kan man se for seg å spille 11. Ld2 og tvinge fram et avbytte eller vinne et tempo, sort liker som regel å ha sin mørke løper – og det ville gitt anledning til 12. Sxd2 som forsvarer e4.Løperen blir i stedet stående og stenge for egne brikker på c1, tårnet på a1 trenger å komme i spill! Vi får etter hvert en herlig fight om d6 – hvits utfordring er at bonden nærmest ikke kan vinnes på d6, men det bør være mulig å kapre den på d5 senere i spillet. Hvit skifter imidlertid linje, uten at det hjelper nevneverdig. Det er litt stanging før hvit gjør et viktig feiltrekk med 36. Te3? som dessverre taper kvalitet.

Astrid – Geir H: En åpning som er lite spilt, og som har dårlig statistikk for hvit. Men sort bringer oss helt ut av kjent farvann med 4…Ld6?! som blokkerer den viktige d-bonden. Det ser helt riktig ut av hvit å utvikle framfor å kjempe om f-bonden, hvit får en halvåpen linje, forsprang i utvikling og terreng i sentrum. Ikke dårlig for en ussel bonde! Minuset er selvsagt at det blir litt løst rundt egen konge. 7…Lh6?! var nok derfor ikke det beste – kanskje kan løperen stå til den blir truet og så gå til c7. Stillingen etter 13. Txc1 er talende – hvit har satt alle sine offiserer i arbeid, mens sort fortsatt står i startporten. Men i løpet av de neste ti trekkene får sort avviklet til noe som i utgangspunktet nok er et ganske remisaktig sluttspill med dronning og ett tårn. Det er noe taktikk inne i bildet her som Kristoffer påpeker. Hvit roter også bort en bonde, men med 38…a5?! ser det ut som om sort ødelegger noe av muligheten for å bryte igjennom? …Db1+ var kanskje bedre? De som er bedre i bondesluttspill enn meg må vurdere om sort skulle byttet dronning på g1, jeg tror egentlig ikke det. Når begge slutter å notere (feil!!!) er det en stilling som ser ut til å være klart vunnet for sort, men det var vel tidsnød ute og gikk her. Få dronningen foran bøndene på kongefløyen og det bør være greit så sant man raskt slår c-bonden og flytter kongen over til samme del av brettet.

Ole Petter: En fransk variant, Winawer-varianten hvor sort spiller 3…Lb4. Det er interessant at sort slår springeren på c3 – jeg er litt overrasket over at det overhodet ikke finnes i partidatabasen til Chessbase. Hvit får et sterkere bondesentrum og løperparet, men bonden på c2 kan bli et interessant punkt å spille mot for sort. Fortsettelsen er litt uryddig – om sort spiller …b6 først kan …c5 komme direkte – nå blir det ett ekstra trekk for å komme dit. Dessuten bør nok sort spille …fxe5 når man først har valgt å spille …f6?!. Ulempen er at bondestrukturen rundt kongen blir litt løs. Det utnytter hvit fint ved å åpne spillet i sentrum, sort måtte rokert langt tidligere. Flott angrep av hvit, som straffer akkurat noe mange av oss sliter litt med, å få kongen i relativ sikkerhet tidlig nok. Det tar bare ett trekk!

Legg igjen en kommentar