Runde 4 i klubbmesterskapet

Runde 4, del 1, i klubbmesterskapet ble spilt i går. Men flere partier ble utsatt grunnet plassproblemer.

Flere partier blir spilt 26. og 27. oktober, derfor blir ikke runde 5 satt opp før disse er spilt.

Bord Hvit Sort
1
Jan Henrik Ytteborg Geir Farner 1/2-1/2
3
Kjell M Haug Henrik S. Berg-Olsen 1-0
4
Harald Hageland Magnus Bjørnsen 1-0
5
Georg B. Ellingsen Helge Simonsen 0-1
6
Geir Hem Vegard Gundersen 0-1
8
Lars Eivind Lervåg Carlos Barrientos 1-0
11
Julius V. Langhoff Tom Thorstensen 0-1
12
WO
Rune Arild Wågene
Utsatte partier:
2.12
Julius V. Langhoff Per-Erik Evensen 26/10
3.1
Geir Farner Kristoffer Gressli 23/11
4.2
Kristoffer Gressli Asle Jørgensen 26/10
4.7
Ole Petter Pedersen Geir Solstad 27/10
4.9
Ole Kristian Nordsveen Per-Erik Evensen ?
4.10
Tobias V Langhoff Eivind Tjensvoll ?

Kommentarer fra Ole Petter

Jan Henrik – Geir F ½-½

Jeg kan ingenting om siciliansk, men dette virker litt forsiktig. Sort får imidlertid en liten fordel med løperparet og rom på dronningfløyen. På den annen side er sorts konge i sentrum og hvit har en interessant f-bonde. Jeg liker hvordan hvit bruker bonden både til å ødelegge sorts struktur og fjerne løperparet. Instruktivt! Etter 18. Txf6 kan det se ut som om hvit har den beste stillingen. Kanskje er 19. Tf2 litt passivt, resten av hvits offiserer trenger egentlig litt rom for å manøvrere. 19. Df1 kunne kanskje vært et alternativ? Å gi en bonde med 20. Se4 virker ikke like sterkt som hvits første framstøt. 24. g3?! åpner også hvits kongestilling – kanskje litt unødig, ettersom sort da får en svakhet å spille på? Har ikke sjekket mot computer.

Nå skal det sies at det er sjelden vi ser Farner i en så utsatt stilling. 26. Lxh7+ er veldig interessant, her var det et hav av alternativer og antakelig helt umulig å få finne ut av om noen av dem kunne forsere en vinst for hvit. Det blir imidlertid vanskelig å finne en vinst. Men man må jo bare like trekk som 33. Th8+!!

 

Lars Eivind – Carlos 1-0

Her er vi utenfor databasene etter to trekk. Lars Eivind er en del av Bird-geriljaen, og Carlos svarer med en gambit som få har spilt. Men etter 4…d5 faller hvit for fristelsen til å flytte egen bonde nok en gang, i stedet for å ta fullstendig kontroll med 5. Sc3 som utvikler en offiser, truer dronningen og tar kontroll over brettet. I stedet får sort slått tilbake med en løper og står umiddelbart betydelig bedre enn etter den fryktelige åpningen. Sort følger opp med det som ser ut som et veldig tvilsomt offer på g3, og etter det fantastiske 13. Se5!! som fanger dronningen er partiet over. Resten er lenge en øvelse i forenkling av en soleklart vunnet stilling, skjønt Carlos får lagt en felle her og der – som med 33…h4 (som ikke kan tas på grunn av gaffel på f3). Man kunne tenke at hvit ville huske den gaffelen – men går likevel i fella litt senere med 36. e5?? Og plutselig er det slett ikke så klart likevel. Etter 45…Sxe5 er det i praksis remis. Jeg har litt vanskelig for å skjønne at sort ga opp. Carlos kan umulig ha tapt på tid…

 

Geir H – Vegard 0-1

Hollandsk forsvar, hvor hvit velger en litt passiv fortsettelse med 3. e3. Ofte er det naturlig å spille g3 og Lg2 mot hollandsk. Etter åpningen har hvit ingen åpenbar måte å få liv i den lange mørke diagonalen. Men det løser Hem på en fin måte, og omdirigerer løperen til d6, hvor den faktisk er veldig vanskelig å bli kvitt uten å bruke voldsomt med tid.

Derimot er jeg usikker på hvor lurt det er å bytte de lyse løperne, sort får en litt mer aktiv stilling og kan spille i g-linja hvor hvit har et stort problem i bonden på g2. Dessverre ødelegger en bukk partiet, som kunne blitt en meget interessant batalje om nettopp g2.

 

Kjell – Henrik 1-0

En litt annerledes åpning hvor sort får sine lette offiserer raskt i gang. Men 8. Db3 er et trekk som kan virke vanskelig å håndtere, 8…Dc8 er ifølge computeren ikke så bra som 8…Lb6. Sort bruker tid med …c6, …a6 og senere …a5, kanskje var det bedre å aktivisere resten av troppene i stedet for å gi seg selv et problem med en svak bonde på d6? Sorts springer som havner på b4 virker litt malplassert. Det er den type springer som ser pen ut, men hvor effektiv er den egentlig? Funksjon er viktigere enn utseende. Men med 15. Ld2?! får sort hjelp til å plassere springeren på et langt mer aktivt felt, og får en bonde med på veien. Dessverre roter sort det litt til med 18…Ta6?, men løperparet er så sterkt at det kanskje kompenserer for den lille materielle forskjellen. Men forsøket på å tvinge seg fram på kongefløyen med 28…Lxh3?? er ikke sterkt nok. Da er sort tårn under mot to bønder, og uten noe mattangrep er ikke det mulig å håndtere.

Harald – Magnus 1-0

Et langt parti! For oss som liker å spille fram c-bonden tidlig som sort kjennes 3…Sc6 litt uvant ut. Men sort løser dette ganske godt, skjønt det er risikabelt å skyve fram bøndene på kongefløyen. Det vinner en bonde, men åpner også stillingen voldsomt. 14…Df6 gir hvit anledning til en enkel taktikk som aktiverer tårnet gratis. Uten løpere på brettet er det kanskje litt vel risikabelt å rokere langt for sort – uten langdistanseskyttere er det vanskeligere for hvit å utnytte den løse bondestrukturen på kongefløyen. Med lang rokade får hvit et litt enklere mål å spille mot.

På den annen side forsvinner dronningene også ganske raskt, og med kontroll på brettets eneste åpne linje ser det bra ut for sort. 30…Txe1 virker litt tvilsomt, bedre var kanskje …f5 og eventuelt …fxe4 i neste trekk. 32…Te3 er også et trekk hvor hvit får inn en enkel taktikk som tvinger sort tilbake igjen, et tap av tempo.

Vi får imidlertid et sluttspill som etter 50…Ke4 ser ut til å være klar vinst for sort. 54…Kh2 vil bringe hvit i trekktvang og partiet er over. Dessverre kortslutter sort og gir bort det som ville vært et meget velfortjent poeng. Et spennende parti med mange ulike faser og mange spennende stillinger!

 

Julius – Tom 0-1

Er dette noe italienske greier? Jeg spiller aldri e4 og kan ingenting om åpningen. Det er interessant hvordan sort velger å gi løperparet helt uten å bli provosert til det. Umiddelbart tenker jeg at det favoriserer hvit. At bondestrukturen blir litt svekket er uvesentlig. Men hvit tar ikke vare på løperparet, og får i 13. trekk et interessant valg: axb3 eller cxb3? Hva synes du? Jeg tenker axb3 er suverent mest interessant. Hvit får nok en bonde inn mot sentrum, en halvåpen a-linje og en foreløpig litt svak a-bonde å spille mot.

I stedet får sort veldig raskt overtaket med 14. d4? som roter bort en bonde for hvit. Deretter får sort egentlig spillet litt inn i sitt spor, og får åpnet b-linja uten at hvit yter noe særlig motstand. Dermed har sort et tydelig initiativ. Det er også veldig risikabelt av hvit å la sort få lov til å spille 35…dxc4 – med to fribønder er det plutselig veldig mye mer å forsvare for hvit. Hvit har f8 å spille mot, men med en springer på h7 er det umulig å kontrollere det feltet.

Men honnør til hvit for å gjøre det relativt vanskelig for sort videre. Og med 48. Tf7 kan det godt tenkes at hvit kunne holdt en remis, selv om sort vil stå en bonde over og dronning og springer er en litt mer effektiv kombinasjon enn dronning og løper. Spennende uansett!

Georg – Helge 0-1

Et vanvittig parti! Georg går rett i den fella de fleste av oss har gått én gang. 4. cxd5 er det eneste spilte i databasen til Chessbase, fordi det er eneste riktige svar. Nå skal det sies at stillingen ikke blir veldig ille for hvit, det er først og fremst en utrolig ubalansert stilling etter få trekk hvor overraskelsesmomentet nok er stort. Hvit må dessuten bruke mye tid på å vinne tilbake materiellet.

Jeg er litt skeptisk til at sort fortsetter med 12…b5 og deretter 13…bxc4. Sort ødelegger egen bondestruktur og det er ikke helt opplagt at sentrumsbøndene vil få avgjørende betydning.

Når vi kommer over i sluttspillet med likefargede løpere og sort én bonde over er dette ikke klart i det hele tatt, etter mitt skjønn. Med likefargede løpere er det imidlertid lavere remisrisiko for sort. Men hvit har sterk bondestilling på dronningfløyen. Etter 35. Le2 har hvit kontroll på den viktige diagonalen a6-f1 og en langt bedre konge. Bøndene på a6 og c5 er problematiske for sort. 36. g4?? er imidlertid ikke noe stort sjakktrekk. Jeg vil tro at 36. g3 er ok, det stopper muligheten for …f4.  Men nå får sorts konge fri bane inn i spillet igjen. 36. Ke5 var kanskje bedre, eller h4.

Deretter forlater hvits løper en avgjørende diagonal, og da er det slutt. Sort får avviklet de siste offiserene i en enkelt vunnet stilling. Men du verden så spennende!

Legg igjen en kommentar