Partier og resultater fra vårturneringen runde 2

Ingen remiser i runde 2 heller! Artig og angrepsvillig sjakk på de fleste bordene i dag. Alle partiene ligger under. Resultater som vanlig på turneringsservice. Runde 3 blir satt opp når hengepartier er spilt mandag 26. januar.

Ole Petter: Det spilles en siciliansk variant – hvit bruker to trekk på d4, litt usikker på hvor bra det er. Med 9. Lb5+ er vi nok ute av det som er spilt på høyt nivå tidligere, de lyse løperne forsvinner og det er ikke gitt at det er best for hvit. Begge sider utvikler greit, kanskje er det mer aggressive muligheter enn 14. Ld2 for hvit? Lg5 fulgt av Dd2 kunne være en ide, eller f4-e5 for å prøve å etablere et sterkt bondesentrum med en fribonde – eventuelt etter Te1. Ld2 er nok helt greit, men kanskje litt passivt. Uansett er det en jevn stilling, det blir litt kamp i c-linja – og ikke minst tar hvit mye terreng på dronningfløyen. Det er spennende; men det er vanskelig å se at noen får et klart overtak. Hvit har en terrengfordel, men det er nok vanskelig å få noe ut av den. Sort har et hull på b6, men det er vel ikke noe hvit kan utnytte spesielt.

Sort tar litt initiativ med 27…b6, nå er det et forsøk på å få noe til å skje. Hvit må slå, men gjør i stedet partiets første virkelige feil; 28. Ld4? taper en bonde. Hvit gjør et godt forsøk på å vinne den tilbake, men sort bevarer roen med 32…Db5 og 36…Sf8. Med et springersluttspill skal filosofien være: Spill det som et bondesluttspill! Sort har en klar fordel med sin fribonde på b3, og hvit har egentlig ikke tid til 39. Sb1, tror jeg. Kongen må med i forsvaret mot den bonden. Nå får hvit også noen svært svake bønder i egen stilling (d5, f5 og h-bonden). Kombinasjonen av fribonden og de svake bøndene ellers er fatal. Det kan tenkes at det ville blitt vanskeligere for sort om hvit hadde beholdt kongen på b4, når den går til a3 er partiet over – inntil sort svarer med Ka5?! Dette er vanskelig, og man trenger en computer for å skjønne det; sorts konge skal inn i bondestillingen på kongefløyen, da er a5 feil felt.

Sort slipper imidlertid unna; kongen får slippe til etter 52. Sb1?, som dessverre følges av en bukk. Interessant parti!

Ole Petter: Et spennende parti! Hvit velger en åpning som frivillig gir svake bønder på dronningfløyen. Kompensasjon skal være styrke i sentrum og mulig kongeangrep. Blant annet er tårnløft via a2 mulig. Sort på sin side kan spille mot de svake bøndene på dronningfløyen. Det er sentralt for hvit å få spille e4, men Vegard kan sin Capablanca og svarer helt korrekt med Se8! Lær dette! Hindrer binding med løperen på g5 og svekker heller ikke bondestrukturen slik h6 gjør. Df3 er ifølge databasen en nyhet, det er litt all in-preg over det trekket. Å slå på f5 er for en computer ikke riktig, men jeg analyserte at det ville bli en svært vanskelig stilling for sort forutsatt aktivt spill fra hvit som kan få med alt i angrep. Objektivt er det for sort riktig å spille 15…Sa5, men praktisk sett forsvinner en brikke langt bort fra egne forsvarsrekker. I tillegg er tårnet på a8 litt vanskelig å få i spill, og løperen trenger også to trekk på å komme med.

Om sort spiller 17…Kh8 er det litt vanskelig for hvit å komme raskt videre, og det er muligheter for å komme tilbake i partiet. Etter 17…Tf7 så jeg ingen bedre vei enn å få igjen materiellet og deretter spille f5 for å frigjøre diagonalen og få løperen i spill.

21…Bb7 var kanskje bedre enn å slå bonden; det skaper noe press mot g2 som hvit ikke kan ignorere. 22…Sc6?? taper dessverre ganske kjapt, og jeg må erkjenne at det var litt herlig å gi dronningen i neste trekk. Poenget i stillingen er «vindmøllen» som skapes med løper på d6 og tårn på e7 – godt hjulpet av bonden på f5 som begrenser kongens fluktmuligheter. Med sjakk på e7 og avdekkersjakk deretter forsvinner et hav av materiell. Jeg så ingen klar matt etter 26. Te1+ og valgte å innkassere materiellet. Og jeg kommer sikkert ned igjen på jorda etter neste runde!

Ole Petter: Med 4. c3 er vi godt utenfor teori det brukes mye plass på i bøker. Sort lager kanskje litt unødvendig et svakt felt på d6 med 7…e6?!. Bedre ville vel kanskje vært 7. Lg4, med sikte på å slå springeren i tilfelle hvit spiller h3. Jeg synes vel også 9…a6 er litt sneglesjakk; det er ikke noe poeng å ta kontroll over b5 foreløpig. Det naturlige kunne være å utvikle løperen med 9…Ld7. Hvit taper vel også litt tid med 13. Sc4 – det gir sort anledning til å gjøre framstøt på dronningfløyen; og etter dette er det kanskje naturlig for sort å sentrere planene sine på denne delen av brettet. 14…Ld7 kunne være en mulighet, og i alle fall 15…Sb6 i stedet for …Sc7. På tredjeraden er springeren mye mer med i spillet, og sort kontrollerer c4. Jeg kunne vel tenkt meg et noe mer planpreget spill av sort i denne delen av partiet. I stedet får hvit en fordel ved i alle fall midlertidig stenge sorts mørke løper ute av spillet. Men det snur fort, og hvit har forelsket seg i ideen om et kongeangrep, som fint slås tilbake med 22…Sf5 – og nå skal sort ødelegge hvits struktur med 23…dxc3 24. bxc3 Dxd3 25. Dxc5 Lxf3 26. Sxf3 Sd5. Sort har da riktignok fortsatt en dårlig løper, men to flotte springere, press mot c3 og f4 og tårn klare til å angripe dronningen via c8.
Nå var det ikke slik det ble spilt. I stedet får vi en stilling hvor hvit har en bonde på f6 og som den gode taktiker Carlos er, åpner han fint h-linja i de neste trekkene. Da truer matt i to trekk etter hvert, og den eneste midlertidige redningen ville nok vært å gi materiell ved å slå på f6 for sort. Fint angrep av hvit da sjansen kom, men kanskje sort skulle vært raskere på labben og angrepet på dronningfløyen da sjansen bød seg?

Ole Petter: Her følger vi en relativt normal åpning, sort velger det litt mer passive 6…Le7 i stedet for …Ld6. 7…0-0 er også vanligst, og vi er nå ute av vanlig teori. 7…b6 er kanskje litt unødvendig; b6-La6 kan fungere fint for å bytte av de lyse løperne, men det er jo ikke mulig her. Hvit får raskt satt inn et kraftig press på c6 siden sort ikke rokerte. Jeg tenker kanskje at det er litt utålmodig av hvit å bytte av «alt». Samtidig er det hvit som utnytter stillingen som oppstår, og med en liten feil 20…cxd4?! (20…exd5 er riktig måte å slå på) havner sort definitivt på defensiven. 21…Txc1 er nok også bedre enn 21…Dxe6, siden det avsporer tårnet bort fra d-linja. Nå får hvit en bonde – og ved å gå etter bonden på a7 vinner hvit enda mer materiell, uten særlig motstand. Én bonde er ikke alltid nok til å vinne, men to bønder er ofte materiell nok i massevis i et sluttspill. 31…Nxe3?! er aggressivt, men hvit løser det på best mulig måte med 32. De4+. Hvit avvikler til en lett vunnet stilling. Solid!


Ole Petter: 2. e3?! er litt uvanlig og kan oppleves som passivt. 3…Sc6 er heller ikke veldig vanlig; det blokkerer c-bonden og skal kanskje i hovedsak spilles som en forberedelse til e5? Hvit velger å bruke et tempo på å spille 4. Lb5, og dermed er vi ute av databasene. Sort har et lite forsprang i utvikling, men i stedet for å sette press i sentrum med 7…e5, bruker også sort tid med …Sa5 i stedet. Kanskje litt mye spill med de tre først utviklede offiserene før resten kommer etter, men sort er definitivt på høyden. Sort tar et interesssant valg med 16…Lxf3; gir løperparet men fjerner også en viktig forsvarer på hvits kongeside. Jeg er litt usikker på om det da er riktig av hvit å gi løperparet umiddelbart, kanskje var det bedre å se etter en måte å åpne stillingen på? En mulighet som kommer etter hvert, er å spille a4 – tårnet på a8 henger og sort risikerer å få en veldig dårlig bonde på a6. Hvit får uansett slått igjennom i a-linja, og setter c6 under press. Hvit er nå klart i føringen, med et paralysert sort tårn på c8. Men samtidig er tårnet på h5 håpløst, og dronningen må brukes i forsvar. Det fatale for hvit er at sort får komme igjennom med tårnet; 31. f5? Sort henretter effektivt.

Ole Petter: Et interessant parti! Her er vi på ukjent mark etter 2. Lb5?! Dette er veldig interessant! Hvit svarer på sorts ukurante, men ikke ukjente svar på e4. Et viktig spørsmål å stille seg etter et trekk er «hva er alle tingene motstanderens trekk gjør» (ikke bare hva motspiller ønsker, men alle andre effekter av trekket). Dernest; er det en sjakk, et slag eller en trussel i gjære? Og kan du selv sjakke, slå eller true? Det mektigste trekket er sjakken; slag og trusler mot annet enn kongen kan jo alltids ignoreres med et godt mottrekk. En sjakk må håndteres. Så hva er da bedre enn 2. Lb5+? Og hvorfor har det aldri blitt spilt på høyere nivå?
Et viktig element i alle åpninger er tempo. I enkelte åpninger spiller det ingen rolle at du roter litt og bruker et par ekstra trekk på å «komme i gang». I andre åpninger er slik tidsforspillelse veien til fortapelse og matt i få trekk.
Med 2. exd5 vinner ikke hvit noen bonde, men hvit vinner tid. Om sort svarer 2…Dxd5? kan hvit fortsette med 3. Sc3 som truer dronningen. Med 3…Dd8 4. Sf3 (for eksempel, d4 er også fint) er det som om hvit har gjort TO åpningstrekk og sort ingen. Hvit er altså langt foran i utvikling.
Men med 2. Lb5+ – et forståelig, fristende trekk – er det akkurat omvendt. Sort svarer selvsagt 2…c6 – og da er det sort som vinner tid. Løperen bør i praksis gå til a4 eller e2 fordi 3. Ld3 blokkerer for egen d-bonde – en bonde du vil ha i spill.
Dermed står sort klart best etter åpningen. Å sjakke er ikke alltid det beste. Men det er alltid lurt å sjekke hva sjakken kan føre til! Ofte er en sjakk et ekstremt viktig mellomtrekk i en slagveksling eller en annen taktisk kombinasjon.
I partiet får vi et flott springeroffer med 6…Sxf2?! Det er nok objektivt ikke best, men med 7. Db6+ begynner det å bli komplisert, om enn langt fra umulig for hvit. Denne sjakken hadde det vært fint å kunne parere med d4, noe som ville vært mulig med 3. Le2. Jeg må si det er morsomt å se på når Runes aggressivitet får prege partiet – 8…Lc5 er etter mitt skjønn et glimrende trekk – etter springerofferet må kongens problematiske posisjon utnyttes umiddelbart. Jada, hvit er foran i materiell, men har store problemer på grunn av løperen på d3 og kongen i sentrum. 9…Lf2?? burde blitt straffet av hvit, derimot. 10. Sa4 er helt riktig svar, og etter 10…Da5 er det viktig å huske: Hvit ligger langt foran i materiell! 11. Kxf2 vil nesten avgjøre partiet; 11…Dxa4 kan følges av 12. Te1 og kongen kommer i sikkerhet. Da vil sort store fordel i stillingen være borte, og vinsten relativt sikker.
Hvit forsvarer i stedet springeren, og da får løperen gå til det flotte feltet g3. Jeg liker sorts djerve holdning. Magnus Carlsen karakteriserte Jobava denne uka slik: «Han ser det ikke fungerer, men spiller det likevel». Rune er litt samme stil, og det mener jeg i høyeste grad positivt. Det fører til mange morsomme stillinger, og det er godt å se at det gir belønning noen ganger.
Nå begynner imidlertid hvit å forsvare seg godt. Den mørke løperen kommer i spill, springeren utvikles til c5 hvor den står flott, og faren på diagonalen a7-g1 har blitt mer et irritasjonsmoment som må holdes øye med. Men 17. Sg5? gir en viktig sentrumsbonde. Sort svarer likevel på en måte som gir anledning til et spektakulært motoffer: 18. Scxe6!! fxe6 19. Dh5+ g6 20. Lxg6!!+ Ke7 (hvis 20…hxg6 21. Dxg6+). Det er imidlertid vanskelig å se, men poenget er at e6′ eneste forsvarer også skjermer kongen fra sjakk på h5 – og ved å rydde vei foran kongen kan hvit bruke dronning og springer til å jage en matt.
Det var imidlertid veldig vanskelig å se (jeg så det bare via Stockfish, for eksempel). Jeg hadde en liknende situasjon i høstturneringen, der Kasper slo bonde med springer og åpnet fullstendig foran min konge (jeg var svært heldig som klarte remis).
Partiet avgjøres i praksis av en ren bukk i det 20. trekk – det var veldig synd. Hvit følger opp med å slå e6-bonden og sjakke med løper på g6, men dronning + springer er langt mer effektivt og vanskeligere å forsvare seg mot enn dronning + løper. Sort utnytter fint at dronning og konge står på samme linje – aldri noe man vil anbefale i lengden – og selv om hvit kjemper tappert videre er det bare et mulig utfall.
Et morsomt parti!

Ole Petter: Her er vi i noe som likner siciliansk, men med 3. Lc4 er vi ute på ukjent vei, særlig etter 3…Sc6 og 4. c3. Jeg er ingen sicilianskekspert, men det er ikke fullstendig på viddene; det er bare litt annerledes. For sort er det vel etter e6 og c5 naturlig å trykke på med d5 – 4…g6 er litt passivt. Etter avbytter har vi en veldig spennende stilling hvor begge har en isolert dronningbonde. 11. Lg5 er en god ide; binder springeren – men sort løser det på enkleste vis og psykologisk er det fullt forståelig at hvit bytter på e7. Dermed har sort løperparet og hvit har mistet en forsvarer av d4. Hvit bruker en del tid på å flytte springeren fra c3 til c5, der den relativt enkelt blir håndtert av sort. Fra trekk 15 til 19 er fire med den samme springeren, som ender opp med samme jobb som opprinnelig på c3: Angriper d5. Kanskje kunne disse fire trekkene vært erstattet av andre omrokkeringer? 17. Tac1 plasserte dessverre tårn og dronning på samme diagonal, uten noen veldig god forsvarsmekanisme i bakkant. 19…Lh6 vinner i utgangspunktet materiell etter 19. Sb4?. Men hvit viser at det går an å ignorere trusler og forsøker det spennende motangrepet 21. Lxd5! fulgt av 22. Tc6?!. Sort viser imidlertid god evne både til å beregne varianter og å holde nervene i tømme; svaret 22…Lxg5! er flott – sekvensen avsluttes med at sort vinner springeren på b4 og er to offiserer mot bonde over. Strålende avslutning på et jevnt og godt oppgjør.

2 thoughts on “Partier og resultater fra vårturneringen runde 2”

  1. Det var like greit å få det unnagjort ;-) Tanken slo meg faktisk, da jeg skjønte at Dxc6 holdt til vinst, at det kunne bli en kandidat!

Legg igjen en kommentar