Partier fra runde 2 i klubbmesterskapet

Nå finner du partiene her – eller på turneringsservice (runde 1 / runde 2 )

Kjell – Asle ½-½

En åpning med skikkelig kamp om sentrum, hvor begge sider lar det være spenning i stillingen fram til 8. cxd5. Hvit bruker deretter anledningen til å påføre sort en isolert dronningbonde, noe som ikke trenger være en svakhet. Men det er hvit som kontrollerer feltet foran bonden. I alle fall inntil videre. Det spørs om ikke hvit skulle viet d-linja mer oppmerksomhet? I stedet får sort anledning til en fin taktikk med …Lxd4 og avdekkeren …Sc3!. Sort har dermed kvalitet, mens hvit har et aktivt og godt løperpar.

Hvit spiller bra etter dette, og sorts forsøk i e-linja er dødfødt, det er eventuelt i a-linja det var mulig å etablere et angrep. I stedet er det hvit som besetter den linja. Sort overtar riktignok etter å ha byttet et tårn, men med bare tårn og dronning er det mye vanskeligere å få noe ut av angrepet. Remis er ok i stillingen, men det var sort som kanskje burde utnyttet sine muligheter bedre?

Kristoffer overrasker med en solid åpning. Carlos spiller et eller annet pinnsvinaktig. Det er trangt, og med kongen i sentrum (rokade er som kjent feigt) er det høy risiko fra sorts side. Hvit setter press på d6 som har blitt et svakt punkt i sorts stilling. Når 14. d5! blir møtt med …g4!? er fyrverkeriet i gang. 17…gxh3? er også altfor risikabelt; 17…Sxe4 ser lurere ut – fjerner hvits løperpar og kommer ut av en mulig binding. Når sort endelig spiller 20…Sxe4 kan hvit slå tilbake med et avdekkerangrep mot tårnet. Allerede her ser sort ut til å være helt ferdig. Etter 24…Kg8 er det utrolig nok fortsatt materielt sett likt, men vi har i mellomtiden helt glemt at sort har løperparet og en bonde på g2. Kongen er fullstendig eksponert. Det er aldri noe godt tegn når ditt eneste aktive tårn imiterer en klossete bonde.

Men honnør til sort for å klare å henge med likevel og komme med et par ok svindelforsøk. Det er likevel sterkt spill av hvit som ikke gir sort pusterom i det hele tatt. 35. Td8+? virker derimot i overkant aggressivt – nå kan egentlig sort avvikle til et uklart sluttspill hvor hvits to sentrumsbønder kanskje kan gi overtak, men hvor det egentlig er uklart. Samtidig: Det var vanskelig å holde oversikt over alle variantene for sort her – det er fire måter å parere sjakken på, og ingen av dem gir umiddelbart noen klar stilling.

Samtidig: Dette er kritiske stillinger hvor det gjelder å bruke mye av tiden til disposisjon! Hvis det bare er én vei ut av uføret, gjelder det å finne den. Da spiller det omtrent ingen rolle om du bruker opp nesten all tid på å finne den veien. Vi kan anta at det ikke skjedde i dette partiet.

Sort går feil og da er resten enkelt for en så god angrepsspiller som Kristoffer – godt spilt!

Hvit åpner med noe jeg aldri har sett før, så jeg vet ikke helt hvor bra det er. Bonden på c3 virker litt malplassert i åpningen, den hindrer Sc3 som kunne vunnet et tempo. Hvit spiller tidlig på et dronningbytte, kan hende er det også litt passivt? Sorts lette offiserer står klart bedre (se på springerne) og hvit kan ikke unngå å få en svak, isolert dronningbonde.

Etter 15. 0-0 henger også løperen på d2, så det er flere svakheter i hvits stilling. Men honnør til Geir S. som klarer å rydde opp i dette på relativt godt vis, og etter 21. Sg5 er det faktisk sort som har litt problemer med sin dårligste bonde på e6. Sort kontrollerer imidlertid e5, og kan bare spille bonden fram ved en passende anledning. Kan hende hadde det vært en bedre ide for hvit å spille om e5 ved 21. Sc6 / 22. Sce5 – som er et fint hjem for springeren. Sort kan fort se seg tvunget til å bytte ut flere lette offiserer, noe som vel bør øke remissjansene for hvit.

Etter 26…f4 står hvit overfor et vanskelig valg: Slå eller ikke? Normalt er det ikke en fordel å slå, men kongen står i løperens diagonal og hvit er rett og slett i trøbbel på grunn av de strukturelle problemene dronningbyttet skapte tidligere i partiet.

I det videre spillet er det sort som har initiativet, men det ser tilsynelatende ut som om dette kan gå mot en remis når hvit går for tårnbytte med 39. Txd8. Hvis det ikke hadde vært for …h5 matt!

Jeg liker at Henrik er tro mot sin 1. c4. I dette partiet blir det ikke noen typisk engelsk stilling, men løperen står fint på den lange diagonalen i åpningen. Selv om motspillere i klubbmesterskapet vet hva du kommer til å spille, gir det å spille samme åpning hver gang etter hvert masse rutine i ulike stillinger. 1. c4 er dessuten en åpning som kan gi sort store problemer om han ikke vet hvordan den skal håndteres.

Det problemet har ikke Jan Henrik, selvsagt. Vi får en jevn åpning etter det jeg kan forstå, men hvit bruker mange trekk på å flytte springerne hit og dit mens tårnene og den mørke løperen bivåner det hele fra sine startposisjoner. Sju av de første 13 trekkene er med de to springerne, som da står på c3 og e3. Ikke spesielt effektivt.

Etter 17…Lb7 følger 18. Lxb7. Hvorfor ikke 18. 0-0 i stedet? Om sort slår av løperen på b2 har i det minste hvit aktivert et tårn i mellomtiden. Nå får i stedet sort inn en fin mellomsjakk med 20…Lb4+, som tvinger kongen til f1.  Deretter kommer dronningen seilende og gafler springer og tårn.

Jan Henrik følger vakkert opp med 28…Tc2!! – tårnet henger tilsynelatende, men kan ikke slås av dronningen fordi den da faller med springersjakk. Nydelig!

Dette er to spillere som jeg har inntrykk av kjenner hverandre ut og inn – det var vel en superkort remis de to imellom i en tidligere turnering. Ikke denne gang.

Igjen et engelsk parti, hvit velger å sende sin mørke løper til f4 og ikke e3 som er et valg i noen varianter. Sort gjør seg frivillig litt svak på de mørke feltene på kongefløyen, men har fianchettert og står vel ok.

13…Sa7 virker kanskje litt passivt, er det behov for å forberede …b5 enda mer? Med 16..Sec8 blir sorts passive stilling ytterligere understreket.

Ved å åpne f-linja får hvit et konkret punkt å spille mot i sorts kongestilling, på toppen av presset som er på dronningfløyen. Det er sterkt å kontrollere alle deler av brettet!

Hvit fjerner også de mørke løperne etter åpningen av f-linja, noe som svekker sorts forsvar. Og når du får satt en springer på f6 er det noen som mener partiet vinnes av seg selv. Det er ikke helt slik. Men se på springerne etter 22. Sce5 – de forteller alene hvem som styrer dette partiet.

Det er riktig tenkt av sort å kvitte seg med springeren på e5, men det må først skje etter å ha spilt …Sc6 og …S6e7 – eller …,Se7 direkte tror jeg. Det er umulig å komme inn igjen i dette partiet for sort, uten bruk av de lette offiserene. Springeren på c8 går i stedet til b6, og så videre til d7 for å true på f6. Da kommer hvit med et nydelig trekk: 27. Se8+!. Gafler dronning og konge, og må slås med den konsekvens at hvit kommer inn i sorts kongestilling og plukker opp kvalitet pluss en bonde.

Legg merke til hvordan hvit også tvinger fram et dronningbytte deretter. Med 30. De6 har ikke sort noe valg, både dronning og springer henger. Sort ga til slutt opp kvalitet og bonde under – det var mulig å spille videre, men det var også fullt forståelig at det var nok for denne gang.

Hvit åpner engelsk, men velger en litt uvanlig trekkrekkefølge med 3. e4 og deretter 4. h3. Etter 4…Sc6 har hvit utviklet én offiser og sort tre. Det trenger forsåvidt ikke bety noe, å etablere en bondestruktur i åpningen kan også være greit. Men det er viktig å være bevisst på at sort så tidlig dominerer brettet.

Hvit spiller nesten som Botvinnik-varianten av engelsk, bortsett fra bonden på h3 i stedet for g3. Det er nok solid, selv om jeg for min del aldri helt har vært komfortabel med ideen om å gi opp bondekontrollen av d4 så tidlig i partiet.  Men jeg synes hvit spiller seg fint inn og åpner c-linja som gir gode muligheter for et Minority Attack – eller spill direkte mot c6.

Men hvit flytter mye bønder og henger etter 14. Le3 (andre gang løperen flyttes) igjen etter i utvikling. I tillegg kan vel sort her vinne en bonde med 14…Sxd5 fordi springeren på f3 da henger?

Hvit velger å rokere langt siden egen kongefløy ikke lenger har en finmasket bondestruktur til å beskytte kongen. Men det er også utfordringer ved å rokere over på en fløy hvor motspiller har bondeflertall og en halvåpen b-linje å spille på.

19…Sxd5! blir spilt når sort igjen får muligheten til å vinne denne bonden på grunn av den hengende springer på f3. Jeg må si sort viser flott angrepsspill i de neste trekkene, etter 22…Tb4 er det vanskelig å skjønne hvor hvit skal gjøre av seg. Nok en sentrumsbonde faller og da kreves det en tabbe fra sorts side om hvit skal tilbake i partiet.

Hvit gjør et nydelig forsøk på å snu det hele med 26. f3 Dxf3 27. Tf2! som ser ut til å vinne dronningen på grunn av mattrusselen på f8. Flott spilt! Men planen har bare ett problem – kongen på c2 kan sjakkes ned på 1. raden hvor også dronningen kan sjakke – og dermed redder sort seg i land på mesterlig vis. Men et herlig forsøk, det skal hvit ha! Kreativt og godt tenkt.

Hems åpning, som vel også Carlsen spiller nå og da. Jeg spiller …e6 og …c5 mot denne åpningen, her velger sort noe annet. Det fungerer bare delvis, hvit får inn et angrep mot c7 som er avgjørende tidlig. To bønders overvekt i åpningen krever svært aktivt spill av sort.

Etter den starten spiller hvit metodisk og bra, og det er vanskelig å se at sort har noen gode muligheter til å utlikne stillingen, selv om sort utvikler sine offiserer og prøver fint å finne et godt motspill. 23…exd5 var kanskje ikke like bra som 23…Txd5, tror jeg. Nå blir sort bondestruktur enda svakere – den mangler fra før to kamerater. Hvit planter etter hvert på ganske instruktivt vis et tårn på f6, og vinner med det to bønder til.

Med fire tårn på brettet er det selvsagt mulig å få noe til å skje, men hvit spiller sikkert på en av sine fribønder og veksler et tårn inn i en dronning – igjen instruktivt. Dronning, tårn og bønder er mer enn nok til å vinne mot to tårn og færre bønder. Solid spill av hvit!

Her er vi vel i et eller annet spansk, noe vi sjelden ser i våre partier. Dette ser umiddelbart relativt solid ut for begge sider, men sort får et lite initiativ og tar løperparet med 10…Sxb3. Kanskje kunne 11. axb3 vært et alternativ siden sorts a-bonde ikke er av den eksemplariske sorten? På den annen side har jeg en forkjærlighet for å slå innover og lage ubalanser, og kan være farget av det.

Uheldigvis bukker hvit en offiser, og da blir det vanskelig. Sort vinner deretter en sentrumsbonde. Kan hende hadde sort en god mulighet til å feste grepet fullstendig med 25…Kh8, da er dronningen til hvit i slag og den har bare to felter å gå til: e4 og g4. Med 26…Td4 ville sort hatt fullstendig kontroll. Det er forståelig at sort prøver å bytte dronning, men det er nesten utenkelig at hvit vil ta i mot – dronningbytte må gjerne tvinges fram i en stilling hvor alternativet er mye verre. Hvit prøver seg med et tøft tårnoffer hvor dronningen til gjengjeld plukker en haug med bønder. Men forsøket mislykkes når sort får blokkert sjakken med en egen sjakk. Her var det utvilsomt mye vilje i partiet, og det er en flott egenskap!

Her går vi fra et forsøk på engelsk åpning med 1. c4 over til noe hollandskliknende hvor sort uheldigvis gir en viktig bonde veldig tidlig. Dette leder til en åpen e-linje og avbytte av dronninger, og med 12. Sxe2 er det liten tvil om hvem som står best. Hvit har løperparet, et forsprang i utvikling og rom i sentrum. Hva mer kan man be om? Sort kompenserer bra med lang rokade, og da er det bare å kjøre på! Etter et par litt unødvendige trekk kommer 16…g5, og nå er ikke det ikke lenger like klart at hvit styrer partiet. Men beklageligvis lukker sort bondestrukturen i stedet for å åpne – …gxf3 ser ut som det riktige – hvis hvit slår tilbake med tårnet har sort frigjort g4 for egen springer, slår hvit med bonden er strukturen rundt kongen ødelagt. Poenget med akkurat denne bonden er ikke å bli dronning, men å gjøre mest mulig skade. Sort har nå i stedet en problembonde på h4, som hvit ekspertaktig setter under press. Og vips er hvit to bønder over. Med en så åpen stilling er det lite sort kan gjøre for å komme tilbake i partiet. Bra spilt av Georg, men honnør til Ole Kristian for hvordan han kom inn igjen i partiet og faktisk hadde muligheten til å skape betydelige problemer for hvit!

Legg igjen en kommentar