Logo

Sjakklubben Kampen på brettet holder til i Kampen Bydelshus, Bøgata 21 i Oslo. 1. etasje, lett tilgjengelig for alle. Har du lyst til å bli med?
Kom innom og se om du trives i vårt hyggelige og avslappede selskap! Vi er en klubb som satser på bredde og sjakkglede på alle nivåer.

Årsmøte 2020

Innkalling til Årsmøte 2020 i Sjakklubben Kampen på Brettet tirsdag 7.1.2020 kl 19 i klubblokalene.

Kunngjøres med dette + på Facebook og kampensjakk.no til medlemmene.

Frist for innkomne forslag 31.12.2019 kl 23:59. ? Til larslinn@gmail.com

Beretning og regnskap deles ut på møtet.

Kasserer har meddelt at hen ikke tar gjenvalg, så alle kassererkandidater bes melde seg snarest!

Etter Årsmøtet blir det en lynrunde.

RøPer
På vegne av Styret
Fastsatt på styremøtet 3.12.19 – kunngjort her 4.12.

Oppdatering 6.1.2019 kl 13:33: Her er sakspapirene til Årsmøtet

Offerspill og Kindred-saken

Uttalelse fra medlemsmøte i Sjakklubben Kampen på Brettet 25.6.2019

Sjakklubben Kampen på Brettet (Kpb) behandlet på medlemsmøte 25.6.2019 saken om Norges Sjakkforbund (NSF) og den nye klubben Offerspill og medlemsmøtet kom fram til følgende uttalelse som sendes NSF, Ungdommens Sjakkforbund, Spillavhengighet Norge, Kulturdepartementet; Lotteritilsynet og utvalgte medier

Kampen på Brettet reagerer meget sterkt på at en fiktiv «klubb» som er kommet i stand ad hoc ene og alene for denne saken skal være med og påvirke avgjørelsen i denne viktige saken.

Vi finner derfor at denne saken undergraver den demokratiske prosessen i Norges Sjakkforbund og vi oppfordrer derfor Norges Sjakkforbund og Kongressen 7.7.19 til å avvise eventuelle delegater fra denne «klubben».

Kampen / 25.6.2019 / Vedtatt enstemmig av medlemsmøtet

Norges Sjakkforbund og Kindredavtalen

Sjakklubben Kampen på Brettet og Kindredavtalen – Uttalelse fra medlemsmøte i Sjakklubben Kampen på Brettet 25.6.2019

Sjakklubben Kampen på Brettet (Kpb) behandlet på medlemsmøte 25.6.2019 saken om Norges Sjakkforbund (NSF) og Kindredavtalen som skal behandles på NSFs Kongress 7.7.2019 og medlemsmøtet kom fram til følgende uttalelse som sendes NSF, Ungdommens Sjakkforbund, Spillavhengighet Norge, Kulturdepartementet; Lotteritilsynet og utvalgte medier

  1. Kpb går sterkt imot Kindred-avtalen
  2. I tilfelle Kongressen 7.7. vedtar å gå for Kindred-samarbeide vil Kpb innkalle til ekstraordinært årsmøte som holdes innen 25.8.2019 for å avklare videre forhold til NSF.

Begrunnelse:

Det prinsipielle
Norges Sjakkforbunds formålsparagraf lyder:
«Norges Sjakkforbund er en sammenslutning av sjakkretser, klubber og spillere. Forbundet er upolitisk og har som formål:
Å være høyeste organ for sjakklivet i Norge og representere norsk sjakk overfor utlandet.
Å ivareta spillernes, klubbenes og kretsenes interesser.
Å øke interessen for og fremme sjakkspillet.»


Å selge lobbytjenester til pengespillselskaper er et politikkområde som ut fra dette ikke hører med til NSFs formål.

Det omdømmemessige
Sjakkens posisjon, med eller uten Magnus Carlsen er pt formidabel. Et slikt Kindredsamarbeide ville korrumpere vårt omdømme.

Det juridiske

Det er åpenbart at NSF kun er en bonde i Kindreds strategiske spill.
NSF vil være i et rettslig område der det er stor sannsynlighet for rettslige tvister.

Det splittende

Det vil alltid i en så kontroversiell sak være medlemmer som reagerer sterkt.
Diskusjonen de siste dagene viser dette til fulle.

Kampen / 25.6.2019 / Vedtatt enstemmig av medlemsmøtet

Sommeravslutninga 2019

Sommeravslutning 2019 ble avholdt i Kampen Bydelshus pga været med et medlemsmøte om NSF og Kindredavtalen – se egne saker ovenfor.
Etter medlemsmøtet ble det pizza og lyn, der Timo Nurmi og Henrik Kortner delte førsteplassen med 10 av 11 og Jan Henrik Ytteborg kom på tredjeplass med 9 poeng. 12 deltakere + to «standins» da to måtte gå pga at de ble rammet av barn.
**************************Opprinnelig innlegg:***********************
Vi avslutter vårsesongen Tirsdag den 25/6 i Kampenparken klokka 19:00. Ved dårlig vær tar vi det i Bydelshuset. Det blir sjakk, pizza og hyggelig samvær.

Kampendagene 2019

Vi var som vanlig tilstede med gatesjakk lørdag 25.5.19

Helga 24.-26.5.19 var det nok en gang tid for Kampendagene. De startet fredag med Kampen Janitsjar og god stemning. (Per gikk i toget bak korpset! :-) )
Sjakklubben Kampen på Brettet var som vanlig – for 19. gang på rad – på lørdag til stede med gatesjakk for store og små med tradisjonelt opplegg med fint vær, gatesjakkbrett og bordsjakk fra kl 11:45-15:45. 
Geir, Per , Jørgen og Andreas med flere var også tilstede.
Her er noen bilder fra gatesjakken.