Østlandsserien runde 1

Kampens førstelag møtte Groruddalens førstelag og vant en knepen 2,5-1,5 seier. Andrelaget møtte femtelaget til SK1911, et femtelag med skyhøy snittrating, og tapte 0,5-3,5.

Kampen 1 – Groruddalen 1: 2,5-1,5

Timo Nurmi  – Åsmund Sem-Johansen: 1-0

Thomas Stene – Kristoffer: 0,5-0,5

Asle – David Elboth
0 – 1

Ove Johansen – Geir Hem: 0-1

Kampen 2 – 1911, lag 5: 0,5-3,5

Ole Petter Pedersen – Lars Erik Hagen: 0,5-0,5

Ole Petter: Åpningen sitter bra, sort svekker egen stilling rundt kongen og jeg er godt fornøyd når jeg har valget mellom Dxg5 eller Sxg5 i 25. trekk. Dessverre klarer jeg ikke analysere langt nok fram. En mer enkel feil er at jeg ikke spiller 34. Lh7+. Synd at vinsten glapp. Mine evner til å visualisere fire trekk fram i tid er begrenset, se kommentarene i partiet!

Henrik Gaudernack – Vegard Gundersen: 1-0

Henrik Berg-Olsen – Christian Poppe: 0-1

Ole Petter: Det fine med 1. c4 er det flotte angrepet man kan få på dronningfløyen. Men det er ikke alltid det går som man vil, og 6. cxd5 virker åpenbart best. Men da er man også over i en annen stilling, hvor det er c-linja som gjelder. Etter 8…e5 har sort en stor romfordel i sentrum. Hvit bør likevel holde hodet kaldt, 9. Lg2 og 10. 0-0 bør være mulige alternativer for å kompensere romproblemet med forsprang i utvikling. Det virker fornuftig å ta løperparet etter å ha kommet bonde under, det kan i riktig stilling fint kompensere for materiellet. 14. 0-0 må være riktig, vil jeg tro. Ved å bytte av mye får sort eksponert de negative sidene ved bondeframstøtet – flere henger. Etter 25. Sxc5 står hvit klart best; sort har to veldig svake bønder, og det er naturlig å se for seg Kd2, Tac1, Tc2 og Thc1 i de neste trekkene. I stedet får sort helt uimotsagt plassere en flott springer på c3, takket være det merkelige 29. Sd2?. Springeren sto flott på e4; derfra kontrollerer den det viktige feltet c5. Dette blir for meg som tilskuer et helt avgjørende punkt i partiet. At hvit går i en gaffel senere har betydning; men lenge før det var initiativet til hvit borte, dessverre. Men masse flott spill i første del av partiet!

2 thoughts on “Østlandsserien runde 1”

  1. Bra jobbet, Kristoffer! Generell kommentar til ditt parti; etter 18 trekk har du fortsatt tre offiserer som ikke er med i spillet :-) Mer skyts for å gjennomføre planen ville vært enda bedre!

    1. Ikke sant? Etter 14 trekk var halvparten av trekkene dronningtrekk. Man får jo ofte litt motspill når man plukker en bonde, men så velger jeg også å bytte av offiserene mine som er utviklet og det er nok ikke helt optimalt – selv om jeg tror hvits offiserer står bedre plassert enn mine. Jeg fullførte jo ikke utviklingen før vi var i sluttspillet…

Legg igjen en kommentar