Langsjakk 6. oktober

En rekke spennende partier denne mandagskvelden – de blir lagt ut fortløpende her.

Stian – Kasper 1-0

Et veldig interessant parti hvor det snur kraftig på slutten. Etter 4…Df6?! er vi ute av det som i alle fall liveboka til Chessbase har hørt om før. Jeg synes likevel det er ok spill fra begge i starten – og i dette partiet har vi et kantbondetrekk som faktisk har betydning. 6…a6 hindrer springeren i å gå til b5. Etter 8. De2 har 16 brikker vært i aksjon, begge sider holder seg i åpningen til det gode prinsippet om å utvikle hver brikke én gang i åpningen.

Sort bruker deretter mange trekk på å svekke hvits bondestilling, men med dronningene av brettet spørs det om ikke løperparet og en ekstra bonde i sentrum er god nok kompensasjon for hvit. Hvit burde kanskje valgt å åpne sentrum med 12. exd5 siden sort ikke har rokert og løperne vil nyte godt av åpnere stilling. I stedet får sort etter hvert lukket sentrum, og da er ikke løperparet like viktig lenger.

Sort har etter hvert en ganske klar plan, selv om det muligens tar litt for lang tid å utføre den. Etter 24…Sf8! har sort en pussig stilling, med alle offiserene på bakerste benk. Men bønder og løper spiller veldig godt sammen, og tårnene er siktet inn mot kongen. Selv om computeren liker hvit her, er det potensial i sorts stilling – så sant det nå gjøres noe aktivt!

Sort slår nemlig fint igjennom på kongefløyen i de neste trekkene – men det er et vanskelig terreng å manøvrere i. Kanskje burde 36. axb5 kommet, i stedet åpnes dronningfløyen fint av hvit som utnytter sorts feil avgjørende feil i 42. trekk.

Tobias – Geir 1-0

 

Trond – Astrid 1/2-1/2

Et veldig interessant parti hvor det spilles en Caro-Kann ifølge min computer, veldig langt fra mine egne åpninger, ser ut til å være greit for begge parter. Hvit avviker fra teorien med 6. c3?! som ifølge database.chessbase.com er lite spilt og har dårlig statistikk for hvit. Det var antakelig bedre å utvikle – eller å angripe løperen med 6. h4!. Hvit kan nemlig tvinge fram bytte av offiserer som vil gi løperparet, en potensielt viktig fordel.

Sort bruker mye tid på å ta vare på sin lyse løper, men kan ikke hindre et avbytte. Etter 10. Dxd3 ligger hvit milevis foran i utvikling, og selv om computeren ikke synes det skiller mye vil i alle fall jeg vurdere det til at hvit har en klar fordel. Da må det angripes, om vi skal følge Steinitz’ (eller var det Lasker?) ord. Hvis ikke vil fordelen antakelig forsvinne.

Med 12. Sxd7? har vi et trekk som preger partiet. Når anledningen oppstår, blir det slått en brikke. Jeg kan anbefale en video med mottoet: To take is a mistake, den lærte i alle fall jeg veldig mye av. Etter 12…Sbd7, hva kan hvit gjøre? 13. f4 ser ut som emn mulighet, det samme er 13. Lf4 (computerens valg). Eller dronningen kan flyttes for å oppheve bindingen (dronningen henger). La sort slå på e5! Hvem står best etter 13. Lf4 Sxe5 14. Lxe5, synes du? Svaret er opplagt. Hvis sort følger opp med 14…Ld6 15. f4 Lxe5 16. fxe5 – da har hvit et potensielt fint angrep i f-linja og en flott utpost for springeren på d6.

Etter avslag og det unødvendige 13. h3? har ikke lenger hvit noen spesiell fordel i utviklingen. Med lang rokade får vi også en spennende, ubalansert stilling. Det er riktignok risikabelt å rokere langt når motspiller har bondeflertall på dronningfløyen, men det gir samtidig en veldig sterk d-linje for sort.

17…Sxe4 er ikke like feil som det forrige avslaget, men 17…Le7 er vel så bra. Egentlig ønsker vel sort her å åpne g-linja?

Hvit har en veldig interessant og beskyttet d-bonde, som ikke blir spilt fram til d6. I stedet bytter hvit dronninger ved første anledning. Her ville 24. d6! vært mye sterkere, det vinner faktisk for hvit, som får offiser mot bonde.

Dessverre ser ikke hvit dette, og slår i stedet c-bonden med 25. dxc6??. Med 26…Ta5! ville nok sort hatt noe mer aktivt spill enn hvit, men 26…e5? gir imidlertid hvit igjen et overtak. 28…Tf5? er også problematisk for sort – blokkerer egen bonde. Men det å konvertere posisjonelt overtak til vinst er veldig vanskelig i sjakk, og etter 29. c5? er vi tilbake i en jevn stilling. 29…Kb7? tillater imidlertid 30. Td7! som hvit burde spilt – et tårn på 7. raden er som oftest minst verdt en bonde. Hvit får etterhvert spilt 33. Td6, som er nesten like bra, men mot de to fribøndene til hvit står kongen godt etter 34…Kb5.

Etter 35…Td5 slår hvit – men er det best? Det gir sort to veldig gode bønder i sentrum. Te6 var antakelig et bedre valg. Igjen: To take is a mistake!

Sort bør vinne dette etter 37. Ta1? Kxb4 eller …d4, men velger i stedet en passiv løsning med 37…Ta1. Dermed ebber dette ut i remis. Spennende spill!

Asle – Per Kristian 0-1

Spennende parti! Hva er beste trekk for hvit i diagrammet?

Generelle kommentarer fra Asle: Min store feil skjedde i trekk 33. der jeg selvsagt skulle spilt d7. Men med litt tidsnød fant jeg ikke ut hvordan jeg skulle få løperen over i posisjon til å dekke d8-feltet. I min enfold så jeg ikke at etter sorts Te8 ville jeg fulgt opp med Dc7 og frigjort feltet c3 for løperen som så igjen kunne kommet seg til feltet a5. Så enkel var løsningen! Og dermed ville jeg hatt gedigne sjanser til å slå sort.
Forøvrig var jeg svært fornøyd med å bli nummer 2 i dette partiet. Per Kristian ligger 400-600 ratingpoeng over de fleste av oss andre – han vant fortjent og jeg bøyer meg i støvet.
Mot sterke spillere som Per Kristian må man spille rimelig presist hele partiet gjennom, ellers blir man hardt og brutalt straffet. Men jeg sov godt påfølgende natt, det var et spennende og tøft parti. Det hadde vært langt verre å bli nummer 3 i partiet, der jeg hadde spilt slurvete og bukket brikker i ørka.
Det skal være en ære å få pusse skoene til Direktøren framover!!!

Ole Petter: En slavisk åpning, hvor vi følger teori helt fram til nyvinningen 5…h6?! Mest spilt er 5…e6 eller 5…a6 – computeren liker også 5…Sa6 som kunne være en interessant variant hvor springeren kan gå videre til c7 eller b4.

Det viktigste med 5…h6 er at det gir hvit et forsprang i utvikling, som nok er med på å gjøre det mulig å spille e4 ganske raskt. Det får ingen umiddelbar betydning, men hvit har et sterkt bondesentrum og sentraliserer brikkene ganske effektivt. Etter 20.cxd5 har vi en typisk stilling med isolert dronningbonde for hvit – spørsmålet er om den er sterk eller svak? Med like farger på løperne bør vel sjansen for at bonden er sterk, øke? Computeren foretrekker definitivt 20.Txc5.

Sort spiller ikke overraskende ganske agressivt med 21…f5 som erobrer felter i sentrum, men svekker de lyse feltene kraftig i eget forsvar. 25…g5 er forsåvidt konsekvent og etter samme plan, men nå blir det veldig luftig rundt kongen. Hvit roter det til med det kompliserte 26.Sxe5?? som kan møtes enkelt med Tbe8! I stedet velger sort å spille videre på bondehæren, og da får hvits dronning angrepet løperen. Nå står hvit best.

Hvit følger opp med å bruke sin d-bonde til å tvinge fram forsvarsspill av sort, noe som gir tid til å sette opp en mattrussel på a1-h8 diagonalen. Det logiske er å spille 33. d7! Td8 34. Dc7 De7 35. Lc3 med trussel om La5 i neste trekk. I stedet kortslutter hvit og spiller kanskje høstens mest inkonsekvente trekk: 33. Da5?? Dermed står ikke hvit lenger til vinst – nå likner det i praksis mye på en remis. Sort må passe på a1-h8 diagonalen og får ikke brukt det materielle overtaket. Men hvit er nok psykologisk slått litt ut – vi kjenner alle til hvor ille det føles å ha rotet bort vinsten; da forsvinner gjerne også remisen i dragsuget…

Ole Petter – Tom 1/2 – 1/2

Et interessant parti hvor hvit nok har et overtak takket være løperparet. 7…f5 virker kanskje litt vel risikabelt, det svekker spesielt bonden på e6, men er ikke noe hvit klarer å utnytte. Hvit får opp solid angrep i den etter hvert åpne e-linja, men sort parerer. Utfordringen for hvit var å finne en måte å komme til et sluttspill uten ulikefargede løpere. Det klarte ikke hvit. Det er mulig at 33. Da8 De8 34. Da7 og 35. La3 hadde vært et bedre alternativ for hvit – med et batteri på a3-f8 diagonalen kunne det være noen potensielle mattbilder.

I stedet prøver hvit på litt klønete vis å bryte igjennom på kongefløyen – det lykkes selvsagt ikke og partiet ender remis.

Geir Solstad vs Geir Farner 0-1

Et spennende parti hvor hvit står best lenge, men hvor det hele avgjøres av en feil. Det spilles vel her noe ganske kjent og kongeindisk i åpningen, hvit velger å tvinge fram bytte av ett par springere tidlig, noe som gir sort en dobbeltbonde i e-linja. Den ubalansen bytter sort raskt bort i to isolerte bønder i samme linje, fordelen er at sort får en løper i spill og ikke lenger henger etter i utvikling. Etter 15…gxh5 er sorts bondestilling slik man leser om i skremselshistorier i sjakkbøker – men på den annen side er stillingen langt åpnere; noe som er en klar fordel for løperparet til sort.

Hvit får aldri satt noe press i e-linja, og dermed spiller svakheten sentralt på brettet liten rolle. I stedet ser vi noe av det som også har vært et problem for andre i turneringen – det blir for komplisert spill med en svært skarp stilling og en rekke uklarheter. Prøv å finne alle truslene til begge sider etter 18. Se4 – de er ikke få! Etter 18…Dg6 må bonden på h3 forsvares – det ser ikke hvit. 22. De3 forlater forsvaret av g2 – og da er det nesten bare spørsmål om tid før sort klarer å lage et taktisk motiv som vinner. Med 24. Se6?? får sort i praksis den muligheten helt gratis.

Veldig synd for hvit, som spilte meget bra lenge mot en av våre mest drevne og mest solide langsjakkspillere!

Roar – Rune 1-0

Nok et spennende parti lenge. Diagrammet over viser stillingen etter 6…Lxf3?! hvor sort ganske umotivert gir løperparet. Bedre ville være å utvikle videre og vente med avslag til hvit provoserer det fram med h3. Det er forståelig at sort da ikke vil følge opp med 7…dxc4 fordi det gir hvit et stort forsprang i utvikling – men 7…Sd7?? gir en viktig bonde. Hvit følger godt opp i de neste trekkene og kvitter seg med materiell, og etter 12…Dc6?! får sort også en svak bondestruktur på dronningfløyen.

Sort gjør en interessant omdisponering av løperen med g7-f8-a3 – men det koster tid. Ideen om å akvitisere løperen var imidlertid god; kanskje kunne g5-f6-h6 vært mulige alternativer for å styrke sort på kongefløyen og begrense hvits angrepsmuligheter der. 24…Tbc8 er kanskje ikke den beste løsningen; med bare tårn og lett offiser tilbake på brettet blir det veldig vanskelig å klare remis med to bønder under. Hvit spiller ganske aktivt og vi ser i sluttspillet hvor langt mer effektivt det kan være med tårn+springer enn med tårn+løper.

Stein – Lars Eivind 0-1

Hvit spiller ganske agressivt i åpningen, og prøver å utnytte det faktum at sorts konge ikke kan rokere. Men med dronningene av brettet tidlig er ikke den ulempen veldig stor, og sort kommer foreløpig greit ut av problemene etter 12…Kf8. Men det er ikke slutt der – sort har litt trafikkproblemer etter åpningen med en springer på f6 og en bonde på d7 som begge står svakt. 14…d5?! virker for meg tvilsomt, igjen kompliserer det en stilling hvor det er gode muligheter for taktiske feller. 16…Ke8 gir dessuten hvit anledning til en avdekker som både vinner en bonde og setter sort under sterkt press.

Hvis ikke sort hadde spilt 18…a6?? men for eksempel Kf8 ville det vært spennende å se hvordan det hadde gått om hvit hadde spilt 19. Txe6!? fxe6 20. Sxc4 – hvit hadde da gitt noe materiell i bytte mot at sort mistet løperparet og endte med en veldig svak bonde på e6.

Nå skjedde uansett ikke det – 18…a6 gir en bonde og hvit står klart best. 20. Td3?! virker umiddelbart ikke som noe spesielt godt trekk, uten å ha sjekket med computeren. Et mulig svar er kanskje 20…Td5 – hvits løper på c5 har få felter å gå til, og dette kan brukes til å få mer aktivt spill med 21…Kd7 og 22…Td8, for eksempel.

Etter 22…Kd7 virker det rart at ikke hvit spiller 23. Sxb6 – hvis 23…Tb8 24. Td1+ Kc6 25. Td6+ eller 24…Kc7?! Ld6. I stedet får sort anledning til å koordinere brikkene sine, og gjør det på fint vis. 26. h4?! er et forsøk på å komplisere stillingen, men mitt inntrykk er at det ikke hjelper i det hele tatt; presset på d6 bare øker. Sort kontrer glimrende i denne fasen av spillet – og hvits stilling er egentlig helt ødelagt allerede før den store tabben 28. Lxe7??.

Et spennende parti – hvit sto klart best, men sort slo glimrende tilbake så snart hvit ga muligheten til det. Morsomt!

One thought on “Langsjakk 6. oktober”

  1. I partiet mellom Stian og Kasper ser det ut som sort har muligheten til å vinne partiet i trekk 33 med en taktisk finesse: Lg5. Slår hvit løperen kommer Sg5+ med gaffel på tårn og konge. Le3 møtes med Lxe3 og enten Sg5+ eller f4+.

Legg igjen en kommentar