Innkalling til årsmøte

Styret har gleden av å innkalle til årsmøte tirsdag 10. januar klokka 19.00, i vårt faste spillelokale i Kampen bydelshus. Vi satser på en tidsramme på 1 time, så det er mulig å spille lynsjakk etterpå.

Ifølge vedtektene (her) skal følgende saker behandles på årsmøtet:
1. Godkjenning av dagsorden.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av sekretær for møtet.
4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.
5. Godkjenning av innkallingen.
6. Styrets årsberetning.
7. Regnskap med budsjett.
8. Ansvarsfrihet for styret.
9. Fastsettelse av kontingent og godkjenning av budsjettforslag.
10. Innkomne forslag.
11. Valg av leder.
12. Øvrige valg.

Det er ingen formell frist til levering av innkomne forslag, men for at det skal kunne bli distribuert til deltakerne + eventuelt vurdert av styret (for eksempel hvis forslaget er knyttet til økonomi), ber vi om at de er sendt på e-post til meg (gressli@hotmail.com) eller helst hele styret (styret@kampensjakk.no) senest fredag 6. januar.

Vel møtt!

Legg igjen en kommentar