Høstturneringen runde 5

Runde fem av høstturneringen spilles mandag 17. november. Sjette og siste runde av høstturneringen spilles mandag 1. desember. Hengepartier fra runde 5 og 6 kan spilles mandag 15. desember eller privat.

Geir Farner – Geir Hem  1-0
Carlos – Vegard  remis
Per Kr. – Roar  1-0
Asle – Kristoffer  0-1
Ole Petter – Lars Eivind uts.
Harald – Henrik uts.
Stian – Tom  0-1
Tobias – Kasper  0-1
Geir Solstad – Trond  1-0
Stein – Georg uts.
Rune – Astrid 0-1
Geir Lorvik w.o.

Resultater og rundeoppsett finnes her

Geir Farner – Geir Hem: 1-0

Ole Petter: Spennende åpningsvariant, hvor man vel følger ganske vanlig teori fram til det tvilsomme 6…f6?! Svekker klart sorts bondestruktur – e4, e5 og e6 er nå svært svake felter for sort, hvit har potensial for en meget sterk bondestilling i sentrum. Men det er interessant hvordan sort klarer å bytte lyse løpere, noe som svekker hvits kongestilling. 16…Sg4?! ser (uten computerhjelp) ut til å være litt svakt; etter 18. h3! måtte i alle fall springeren vendt tilbake til f6. 19…Lf6?! er kompliserende, men det er sort som får problemene etter 20. d5! – et trekk som nettopp blant annet utnytter at det er så åpent i sentrum. Nå er det enkel vinst for en så dreven spiller som Geir.

Carlos – Vegard: 0,5-0,5

Per Kr. – Roar: 1-0

Ole Petter: Her avviker vi kraftig fra vanlig teori med 5…Dh4?!. Keres spilte i sin tid 5…g6 her, et trekk som har god statistikk for sort – men som kanskje ikke holder på toppnivå, der vi befinner oss. Med 7. g3 er vi ute av databasen til Chessbase. Svaret, 7…Dxe4?? er ikke bra, hvit får kvalitet mot to bønder. Det er riktignok en veldig interessant sentrumsbonde, men sort gjør nok ikke nok for å sikre både e4 og e5. Et avansement etter 16…Sf7, med ide om f5 og e4 ville kanskje vært mektigere. 19…Lxc3?! oppfatter jeg også som litt tvilsomt. Jo, det svekker hvits struktur, men det lager hovedvei for tårn og løpere. Her var kanskje Ld6 bedre; støtte e5 og forberede framtog i sentrum. Sort må spille på den ubalansen som taler til sin fordel. Først med 30…f5 spiller sort en sentrumsbonde, men da er f-linja godt beskyttet for hvit – og det er vanskelig å komme særlig videre med tårnene i h-linja. Sort spiller på å bli kvitt bøndene, men dessverre avgjør feiltrekket 48…Ta2?? Synd!

Asle – Kristoffer: 0-1

Ole Petter: Vi forsvinner fra den vanligste teorien med 8. a3, selv om dette har vært spilt før. Litt unødvendig trekk, det kan jo ikke forberede b4 (b4 axb4, axb4?? Txa1). Må være bedre å utvikle. Hvit fortsetter å pushe bønder litt ukritisk med 9. d5?! Det inviterer sort til å slå på c3, noe som svekker hvits a-linje og feltene c3, c4 og c5. 8. Lg5 kunne vært mer agressivt, ved 8…h6 er det bare å trekke løperen til e3 og følge opp med Dc1. Sort bør ikke kvitte seg med sin mørke løper, så 8. Lg5 binder springeren på f6.

12…a4 er et bondetrekk med mye mer mening; det reduserer hvits springer på d2 til et gammelt øk som ikke kan hoppe noe sted, med unntak av f3, feltet den akkurat kom fra. 17. exf5?! Lxf5 er typisk for partiet: Hvit svekker egen stilling, sort bruker byttet til å utvikle og plassere en offiser på et glimrende felt. Etter 19. fxe4 har hvit fire(!) klart svake bønder som alle kan angripes av sort, om ønskelig. Sort har en god og solid bondestruktur. Etter avbyttene er sluttspillet en i utgangspunktet god stilling for en så solid spiller som Kristoffer. Fortjent seier!

Stian – Tom: 0-1

Ole Petter: Interessant åpning, vi er altså helt ute av databasene etter 4. Sc3. En ting å huske på er at bondestillingen gjerne forteller hvor du skal angripe. Etter d4 og e3 ville det være naturlig å spille c4 og prøve å angripe på dronningfløyen. 4. Sc3 blokkerer imidlertid egen c-bonde. 10. Sg5?! viser at det ikke er noe i veien med djervheten og den taktiske lysten hos hvit – men det er vel i overkant komplisert? Her måtte jeg finne fram computeren, som gir hvit rett – men det er etter 9. e4?? i en tapt stilling. Sort gjør imidlertid en feil – svaret på 10. Sg5?! er exd3. Å bytte to offiserer mot tårn er klart fordelaktig for sort. Etter at sort spiller det aggressive, men tveeggede 15…c5?! er det kanskje bedre for hvit å slå c-bonden med en gang. I stedet får sort manøvrert seg fram til en meget ubehagelig binding på d4 – dronningen står rett i glaningen til løperen. Etter 20…Tac8! er det ekstremt vanskelig for hvit. Det løser hvit imidlertid greit.

Tobias – Kasper: 0-1

Ole Petter: 5. d4 er langt mer aggressivt. Sort kommer greit ut av åpningen, det hadde vært interessant å se 11…0-0-0! Sort bytter dronninger Carlsen style (selvsagt med unntak av at løperen sto i slag på e7 med sjakk…) og manøvrerer så den overlevende til et fint felt på c5 – noe som begrenser springeren på f5. For noen er det barnelærdom, vi andre må oppdage det selv som voksne: En løper to felter i rett linje unna springeren, kontrollerer alle de fire mulige feltene for springeren mellom de to brikkene.

19…Kg8 kan vel oppfattes som et remistilbud, i en stilling hvor det kanskje er lite å jobbe med. Sort unngår trekkgjentakelsen med 21…Kf8. Hvit gjør kanskje en feilvurdering ved å la springeren være ute på kanten, uten dronningene på brettet er det vanskelig å skape et direkte kongeangrep, kan det se ut til.

Hvit mister en bonde, og da er nok avgjørelsen om å bytte av de siste lette offiserene en feil. Sort får en fantastisk bonde på d4 og står suverent best, etter min oppfatning. 29. Tf4?? redder e-bonden, men det hjelper lite. Etter byttet av tårn står sort til vinst med sin bondestilling d3/e4 – hvits konge kan aldri slå på e4; da går d-bonden inn. Sort kan bruke denne stillingen til å overføre fordel til et annet sted på brettet.

Geir Solstad – Trond: 1-0

Ole Petter: Hvit skal spille 3. cxd4 – 2…d5?! er et tvilsomt trekk som har elendig statistikk for sort. Likevel veldig mye spilt på klubbnivå. 7. c5!? er interessant, hvit fjerner spenningen i sentrum. Fordelen er at man vinner litt terreng, men hvit er samtidig ikke spesielt forberedt på et angrep på dronningfløyen. Noen spiller kanskje c5 fordi man tenker at man taper tempo etter Ld3 dxc4, Lxc4 – men da må man huske på at sort også har brukt et trekk på å slå bonden. Tempoet er bare tapt hvis man vil trekke løperen tilbake til d3, og det er ikke nødvendigvis riktig. Hvit får også et veldig interessant felt å angripe på c7.

Nå får vi en nyhet i 8…g6? – det er dessverre ikke helt i Carlsen-land. Skal det først luftes rundt kongen er nok 8…h6 mer konkret. g6 kan fungere med Te8, Lf8, Lg7 – stillingen er relativt lukket og det er ikke utenkelig at sort kan ha tid til dette. Men hvit spiller riktig – Lh6 tvinger tårnet til e8 – og det spørs om ikke Lf8 er feil i denne stillingen; etter g6 er det veldig viktig for sort å beholde den mørke løperen.

Etter en slagveksling som ender med 17. Txe4, har hvit fått løftet tårnet til et fint felt, Dd2->Dh6 og Sg5 er en mulig oppfølging. Sort svarer med å pushe bønder, men er det riktig? f5 tvinger tårnet til h-linja hvor det peiler seg inn på h7. Sort pusher bønder videre på kongefløyen, mens tårnet på a8 og løperen på c8 står som passive tilskuere. Det er riktignok en viss mulighet for å fange tårnet på h4, men det etterlater veldig store rom som er veldig dårlig beskyttet. 26. Dxf4!! er et glimrende trekk; ignorerer trusselen mot egen springer og holder oppmerksomheten om mattrusselen på h6. Pen avslutning!

Rune – Astrid: 0-1

2 thoughts on “Høstturneringen runde 5”

  1. Her er mitt parti mot Roar i runde 5:
    1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 d6 4. d4 exd4 5. Nxd4 Qh4 6. O-O Ne5 7. g3 Qxe4 8. Re1 Qg6 9. f4 Bg4 10. Qd3 O-O-O 11. fxe5 dxe5 12. Qxg6 hxg6 13. Nb3 f6 14. Be3 a6 15. a4 Nh6 16. Nc3 Nf5 17. Bf2 Bb4 18. Be2 Bh3 19. Red1 Bxc3 20. bxc3 Nd6 21. Nc5 Bf5 22. Rd2 Rh6 23. g4 Bd7 24. Nxd7 Rxd7 25. c4 Re7 26. Rad1 Re8 27. Bg3 Ne4 28. Rd3 Reh8 29. Bf3 Nxg3 30. hxg3 f5 31. Bg2 e4 32. Rd5 Rf8 33. Rf1 Rhh8 34. gxf5 e3 35. fxg6 Re8 36. Re1 Rh6 37. Rg5 Re6 38. Rg4 Rexg6 39. Rxg6 Rxg6 40. Rxe3 c6 41. Kf2 Rg5 42. Ke2 Kc7 43. Bh3 Kb6 44. Bc8 Kc7 45. Be6 Ra5 46. Bg8 Rxa4 47. Re7+ Kb6 48. Rxg7 Ra2 49. c5+ Kxc5 50. Bxa2

Legg igjen en kommentar