3 partier i klubbmesterskapet spilt i går

Tre partier i runde 6 ble spilt i går. Fordi vi nå har klubblokalet hver mandag fremover, må dere selv avtale når dere spiller. Flere har ikke mulighet til å spille mye i desember, derfor settes runde 7 opp sporenstreks.

Resultater fra mandag 23/11:

Bord Hvit Sort Res
6.2
Ole Petter Pedersen Jan Henrik Ytteborg remis
6.3
Harald Hageland Geir Farner remis
4.9
Ole Kristian Nordsveen Per-Erik Evensen 1-0

Partier og mer om partier som gjenstår får du ved å klikke på les mer!

Resultater og runde 7 på Turneringsservice

Partier fra runde 6 som gjenstår:
6.4
Helge Simonsen Vegard Gundersen
6.5
Geir Hem Asle Jørgensen
6.6
Geir Solstad Lars Eivind Lervåg
6.7
Georg Barlindhaug Ellingsen Magnus Bjørnsen
6.9
Henrik Seljeset Berg-Olsen Eivind Tjensvoll
6.10
Tobias V Langhoff Per-Erik Evensen
6.11
Rune Arild Wågene Julius Vidarssønn Langhoff
Utsatte partier:
4.10
Tobias V Langhoff Eivind Tjensvoll Må avtales

 

Farner – Hageland (runde 6): remis

Ole Petter: Her er vi vel i en engelsk åpning som går over til å bli kongeindisk, hvor hvit velger å slå av med 7. dxe5. Her er 7. d5 mye mer vanlig. 10. Lxf6 er en nyhet målt mot teorien, det gir løperparet i en stilling hvor det kan bli en interessant faktor. Kanskje hvit heller skulle gått for å erobre den åpne d-linja og latt løperen stå på g5 – hvor den jo også peker ned mot d8?

Hvit har i en veldig kort periode en fordel hva gjelder utvikling, men det ser ut til å være lite å hente på den, og etter 16…Le6 er min opplevelse at den fordelen er borte. I stedet for å fjerne løperparet bytter hvit de tunge offiserene, noe jeg som tilskuer fra partiet ved siden av tenkte ville gjøre nettopp løperparet til en veldig viktig faktor videre i spillet. Men kort tid etterpå ble det remis, så vi fikk aldri noe skikkelig forsøk på å utnytte løperne. Lar jeg computeren pusle litt med sluttstillingen finner den en ide om å splitte bøndene på dronningfløyen og gi sorts konge en vei inn i hvits stilling den veien. Men det ville vel krevd et parti som kunne pågått i dagesvis for å komme så langt, så remis var jo forståelig.

Pedersen – Ytteborg (runde 6): remis

Ole Petter: 8…Sfd7 er en nyvinning, ifølge min base. Interessant måte å tvinge fram avbyttet på, men det kostet tid som vel hvit burde utnyttet bedre. 36. a4?? ble jo spilt helt i ørska. I stedet for å bruke 20 sekunder på det trekket, brukte jeg 20 minutter på det neste… I starten var åpeningen grei for begge parter, men hvit spilte aldri b5 som nok burde kommet så tidlig som mulig. Etter at hvit får tilbake den ene bonden på slutten er det i alle fall vanskelig å finne noen vinst.

Nordsveen – Evensen (runde 4): 1-0

Ole Petter: En åpning jeg ikke kan noe om, men her er vi faktisk i noe som faktisk er en normal åpning. Sort avviker litt fra det mest vante terrenget med 4…d6, men vi snakker mer om en trekkomkastning enn at man havner langt på viddene. Etter 10…Tc8 har vi en interessant stilling med rokade på ulik side. Sort har en halvåpen c-linje å spille på. Kanskje har også den mørke sorte løperen blitt bedre av hvits lange rokade? Diagonalen a1-h8 er i alle fall mye mer interessant for sort i denne stillingen, enn ved 0-0. Åpningen er likevel slik at jeg sitter med følelsen av at hvit vet hva han driver med her. Kunne være interessant om Ole Kristian ville kommentere hvorfor han velger 11. Sxc6!? – noe som ikke er spilt før. Kanskje «freder» det den lyse løperen som går til b3? Den peker perfekt mot f7. Muligens kunne sort spilt …Dc8 fulgt av …Le6 ? Bare en tanke, jeg har ikke sjekket mot computer. Hvits lyse løper er den beste lette offiseren, sorts lyse løper er litt som Martin Skrtel; the softest hard man around.

Uansett er det interessant hvordan hvit nå kjører målbevisst på, mens sort gjør ulike ting – først angrep med …a5, så forsvar med …Kh8 og deretter svekkelse av strukturen med …Le6.

Angrepet som følger er sterkt, man kan ikke kritisere hvit for å slå løperen før angrepet i h-linja fortsetter, etter mitt syn. Her handler det om å skaffe seg flere fordeler, og med 25…Kd7?? kommer også den avgjørende feilen for en meget presset motspiller. Glimrende spilt av hvit!

Legg igjen en kommentar