Langsjakk 22. september

Her kommer partiene som er levert så langt. Tabellen er oppdatert på Turneringsservice. NB: Nå har vi også partiet mellom Geir F og Per Kristian til allmenn beskuelse!


Geir F – Per Kristian 1/2 – 1/2

Carlos – Henrik 1-0

Ole Petter: Et spennende parti – Carlos er kanskje vår mest aggressive spiller, mens Henrik har vist veldig stor framgang på ett år. Vi får en åpning hvor hvit får en slags Grand Prix-stilling med sine bønder (med forbehold om at jeg ikke er nesten ukjent med Grand Prix-stillinger!), mens sort har fine muligheter på dronningfløyen. Etter 8…b5 og 9…Le6 vil det naturlige være å kjøre på mot hvits stilling, men 10…c4?! er nok dessverre en strategisk feil. Etter å ha stilt inn det meste av skytset i riktig retning, ebber angrepet raskt ut og sort må finne på noe annet.

14…f5? er nok også tvilsomt; både henger løperen (noe som gir hvit fin anledning til å bruke en trussel til å sette i gang angrepet) og ikke minst svekkes flere viktige felter på kongefløyen. 16…h6 oppleves for seeren også som veldig komplisert; vi får en utrolig skarp stilling hvor hvit er en bonde under og har flere gode alternativer. Det er ofte lurt å spille på det enkle for å klare å holde oversikten over hvordan stillingen vil se ut fem trekk senere! Kompleksiteten gjør sitt til at sort gjør dårlige valg under et voldsomt press.

Vegard – Geir H 1/2-1/2

Ole Petter: Et toppoppgjør hvor Vegard vender tilbake til 1. e4, etter å ha brukt 1. d4 i forrige parti som hvit. Vi får her en kongegambit hvor hvit får en fin f-linje tidlig i partiet – hvit er flink til å få ut brikkene på tilsynelatende fornuftige felt. Sort tvinger fram et avbytte av springer mot løper, men til gjengjeld får hvit en halvåpen a-linje og en ekstra bonde på b-linja (innover mot sentrum) – det spørs om ikke det er mer enn god nok kompensasjon for at sort har løperparet? Fra 10. axb3 til 13…Lg6 vil jeg vel si at hvit utnytter sine trekk noe bedre enn sort.

Men etter hvert som stillingen åpnes opp kommer sorts løperpar åpenbart mer til sin rett. Hvit gir en bonde i jakten på initiativ og aktivitet, men uten å ha sjekket med datamaskinen ser det ikke ut til at kompensasjonen er veldig stor. Sort bør kanskje vurdere 26…Tae8 for å innta e-linja – i stedet roter rett og slett sort veldig, tårnene går fram og tilbake mellom e- og d-linja. 28…Te8? er ikke bra og gir hvit et overtak i form av kvalitet mot bonde. Jeg er litt usikker på om avviklingen var den helt rette her. Det er et sluttspill som er vanskelig å vinne i rent praktisk spill (det ser lett ut når Carlsen gjør det), og remis er kanskje greit – selv om hvit klart var nærmest seier.

Geir S – Ole Petter 0-1

Ole Petter: 4…d5 har egentlig dårlig statistikk, det ser ut til å være mye bedre med 4…c5. 7…Dc7?! er litt tvilsomt, men sort får anledning til 8…Da5! i neste trekk, noe som skaper en vanskelig binding for hvit. Sort tvinger nå i praksis fram en ubalanse – sort får løperparet. Hvit avanserer på dronningfløyen, men med 16. b4?! skapes en midlertidig veldig svak bonde på a3.

Hvit inviterer til å bytte dronninger, noe computeren mener sort burde tatt i mot; sort vinner viktig tempo med 18. Sxe2 Lb5 19. Tfe1 Tc8 – c-linja er inntatt og løperen står på en fin diagonal.

Begge sider gjør viktige feil: 21…Lb5?! gir hvit anledning til å gjenopprette balansen ved å fjerne løperparet. I stedet fungerer den enkle trusselen mot dronningen; 22. Df3 er ikke fullt så bra. Sort blir imidlertid for opptatt av å få bort springeren på c5, og inviterer faktisk til et taktisk motiv: 24. Dg4 f6 25. Sxd5! exd5 26. Dxd7 Dc6 og hvit har vunnet en bonde.

Dette så ingen, men etter 24…Tac8 har hvit klart overtatt initiativet i partiet. Med avbytte på c1 får hvit en veldig dårlig plassert springer og har ingen mulighet til å unngå tap av materiell. Dessverre kommer en bukk kort tid etter som i praksis avgjør partiet.

Geir F – Per Kristian 1/2-1/2 (parti ikke mottatt)

Legg igjen en kommentar